راه اندازی نرمال بویلر

4528 بازدید

۱۳۹۸-۰۵-۱۴

راه اندازی نرمال دیگ بخار

پس از راه اندازی نرمال و اولیه واحد، راحت می‎شویم و متاسفانه ممکن است راه اندازی بویلر را سرسری بگیریم. به نظر می‎رسد فراموش می‎کنیم که تجهیزات با گذشت زمان مستهلک شده و ممکن است خراب شوند.

بخش قابل توجهی از آن باید هر سال پس از بازرسی سالانه تعمیر شود. ۲۴ ساعت قبل از روشن کردن بویلر که نیاز به تغذیه نیرو به کنترل مدیریت مشعل است.

مدار شکن‎ها (بریکرها) را ببندید. حسگرهای شعله ممکن است خراب شده و سیگنال‌های غلط ارسال کنند اما ممکن است در تغذیه اول، به طور نرمال عمل کنند.

گرم کردن طولانی اطمینان می‎دهد که حسگرها به خوبی توسط سیستم مدیریت مشعل در طول راه اندازی کنترل شده‎اند.

راه اندازی نرمال بویلر

راه اندازی نرمال بویلر

برای شروع کار روزانه دستگاه در یک واحد چه مراحلی باید طی شود؟

راه اندازی نرمال بویلر با این فرض که هیچ عملیات نت روی آن انجام نگرفته است. اگر کاری روی آن انجام گرفته باشد، توصیه‎های راه اندازی واحد جدید و سرد را مرور کنید تا معلوم شود آیا چیزی هست که باید آن را قبل از ادامه، کنترل کنید یا تست کنید؟

تست شیر هواگیری

مطمئن شوید که شیر هواگیری باز است. اگر شیر قطع در هد بخار بسته است باید شیر تخلیه جریان آزاد را باز کنید. کنترل‎های نرخ احتراق را روی دستی و آتش کم تنظیم کنید. یک بازدید سریع در اطراف بویلر به عمل آورید تا از بسته بودن آن و این که تمام شیرها در حالت مناسب قبل از راه اندازی قرار دارند مطمئن شوید.

شیرهای مسدود کننده در چه وضعیتی باشد؟

شیرهای مسدود کننده سوخت را به آرامی باز کنید تا تغذیه سوخت به بویلرهای در حال کار را دچار اختلال نکنید. قبل از برقراری احتراق مجموعه مشعل را بررسی کنید اگر اتمیزاسیون بویلر با بخار است، شیرهای جدا کننده را باز کنید تا بخار به ورودی شیر اصلی بخار مشعل برسد. اما اگر اتمیزاسیون با هواست، کمپرسورها را روشن کرده و هوا را به ورودی شیراصلی هوای مشعل برسانید.

کنترل فشار تغذیه سوخت بهره برداری نرمال ضروری است. از پر بودن بویلر اطمینان حاصل کنید.

بررسی و کنترل مشعل و آیتم هایی که باید چک شود

 • کنترل مدیریت مشعل را فعال کنید تا مشعل روشن شود.
 • در بویلرهای چند مشعلی و تک مشعلی قدیمی ممکن است نیاز به پرژ و جرقه زنی مشعل داشته باشید.
 • با تولید شدن شعله پیلوت، شیر اتمیزاسیون بخاری یا هوایی را باز کنید.
 • در این صورت تمام سوختی که به مشعل رسانده شده (توسط سیال اتمیزاسیون) سریعا در معرض انرژی شعله ایگنایتور قرار گرفته و تقریبا با نرخ نرمال می‎سوزد.
 • زود باز کردن شیر باعث هجوم سوخت به کوره و تجمع در آن شده و امکان انفجار آن را به وجود می‎آورد.
 • اگر سیال اتمیزاسیون آتش تولید نکرد، شیر اصلی سوخت را باز کنید تا مشعل اصلی روشن شود.
 • اگر سیال اتمیزاسیون مقداری سوخت وارد کرد که مشتعل شد بهتر است عملیات پرژ را تکرار کنید.
 • گاهی شیر هوا یا بخار را آنقدر آهسته باز می‎کنید که برای گذراندن سوخت وقت ندارید. اشکالی ندارد، دوباره پرژ کنید. این راه اندازی نرمال است و شما عجله‎ای ندارید.
 • کمی پس از روشن  شدن مشعل و کارکرد نرمال آن، شیر دستی مشعل را ببندید.
 • سیستم مدیریت مشعل باید یک خاموش شدن شعله را رصد کرده و بویلر را خاموش کند.
 • اگر چنین شد، این سیستم را برای آغاز استارت جدید ریست کنید.
 • پس از این که این سیستم نشان داد شعله ایگنایتور تولید شده، شیر دستی مشعل را باز کرده و کنترل کنید که در شرایط سطح آب کم سیستم بویلر را خاموش می‎کند.
 • در اجرای این تست هیچ بای پسی را باز نکنید.
 • وقتی بویلر در حال کار است شاید ماه‎ها تریپ نخورد و این بهترین زمانی است که می‎توانید صحت کارکرد سیستم‎های خطای شعله و سطح آب کم را بفهمید.
پیشنهاد میکنیم این مقاله رو از دست ندید
نکات عمومی نصب تله‎بخار

کنترل شیر هواکش و شیرهای یکطرفه

شیرهای هواکش بویلر را وقتی فشار در بویلرهای توان ۲۵psig  می‌گذرد ببندید. اگر شیر یک طرفه روی بویلر فشار بالا بسته است آن را باز کنید تا بخار به تخلیه جریان آزاد برود. اگر شیر قطع دوم بخار باز است، تخلیه جریان آزاد را باز کنید تا هدر بویلر تخلیه شود و شیر یکطرفه را هم بسته بگذارید.

وقتی فشار یا دمای تنظیم شده کنترل‎ها تحریک شده مشعل باید خاموش شود. در این شرایط سوئیچ محدود کننده دما یا فشار بالا را نصب موقت و جامپر روی ترمینال سوئیچ کنترل را تست کنید.

تنظیم شیر اطمینان

حد بالا باید قبل از باز شدن شیر اطمینان یا افزایش دمای گرمایش بویلر به بیش از ۲۵۰ درجه فارنهایت، بویلر را خاموش کرده و باید قفل شود تا از ادامه کار آن جلوگیری کند.

اجازه دهید فشار، تا کم تر از فشار عملیات افت کند، سپس کنترل‎ها را ریست کنید تا مشعل بتواند مجددا روشن شود. جامپر را هم از روی ترمینال سوییچ بردارید.

پس از اطمینان از صحت تمامی موارد فوق می‎توانید شروع به آزمایش سوییچ محدود کننده احتراق هوا و سوخت کنید.

احتراق هوا و سوخت

 • با تنظیم کردن نرخ احتراق، دبی هوای احتراق را با خالی کردن ورودی FD Fan در شرایطی که یک نفر دیگر آتش را کنترل می‎کند باید کاهش دهیم. سوییچ دبی هوای حداقل باید قبل از دودی یا ناپایدار شدن شعله تریپ کند. دقت کنید که این فاصله نباید بر حسگر دبی هوا تاثیر کند، در غیر این صورت برای کاهش دبی هوا روش دیگری انتخاب کنید.
 • فشار گاز مشعل را در حالی که آتش را کنترل می‎کنید افزایش دهید (در حالت آتش حداقل). سوییچ فشار بالای گاز باید قبل از دود کردن آتش تریپ کند.
 • فشار گاز مشعل را در حالی که آتش را کنترل می‎کنید کاهش دهید (در حالت آتش حداقل). سوییچ فشار پایین گاز باید قبل از ناپایدار شدن شعله تریپ کند.
 • فشار نفت مشعل را در حالی که آتش را کنترل می‎کنید کاهش دهید (در حالت آتش حداقل). سوییچ فشار پایین نفت باید قبل از ناپایدار شدن شعله تریپ کند.
 • اگر نفت در بویلر گرم می‎شود می‎توانید عملکرد سوییچ‎های دما بالا و پایین نفت را در صورت وجود با تنظیم دمای نفت کنترل کنید. این کار به خاطر اینرسی گرمایی سیستم وقت گیر است پس از قبل آمادگی داشته باشید. اگر سوخت در نقطه تغذیه عادی گرم می‎شود، تست فقط باید زمانی انجام شود که عملکرد سایر بویلرها را مختل نکنید.

اگر در مراحل تست راه اندازی نرمال بویلر به مورد مشکوکی بر خوردیم چه کاری انجام دهیم؟

مشعل

اگر مشعل در وضعیت سطح آب پایین، شکست شعله، یا محدودیت فشار بالا تریپ نخوردچه اتفاقی می‎افتد؟ باید ایمنی را حفظ کنید، شکست را در اسناد ثبت وقایع مرور و به عوامل مافوق خود عدم کارکرد مناسب آن را اطلاع دهید. بویلری که کنترل‎های ایمنی معیوبی دارد نباید در مدار قرار گیرد.

شیرها

شیر جدا کننده بویلر گرمایشی را وقتی فشار به صورت قابل قبولی نزدیک به فشار هدر است باز کنید. بهتر است شیر قطع دوم را در بویلرهای فشار قوی در حالی که فشار بویلر در بیست پوند فشار هدر است باز کنید.

پیشنهاد میکنیم این مقاله رو از دست ندید
جلوگیری از تشکیل رسوب در بویلر

اختلاف فشار حداقل، حرکت سیت‎های شیر قطع دوم را محدود کرده و باز شدن شیر را آسان می‎کند. در صورت وجود بای‎پس روی شیر قطع دوم می‎توانید از آن برای افزایش فشار هدر بویلر استفاده کنید. روش معمول، باز کردن شیر یک طرفه در زمان آمادگی برای قرار دادن بویلر در مدار و تولید فشار در هدر است.

در هر دو حالت همیشه مطمئن شوید که شیر تخلیه جریان آزاد باز بوده و بخار را به بیرون می‎دهد و هیچ آب کندانسیت در هدر نیست که ناگهان وارد هدر بخار واحد شود.

پس از جاری شدن بخار به هدر، (همان طور که توسط ثبت کننده جریان بخار نشان داده شد) با افت فشار بویلر با بلند شدن شیر یک طرفه، تخلیه جریان آزاد بویلر فشار قوی را ببندید. وقتی بویلر در مدار است تمام اطلاعات خروجی سوخت، بخار و سایر موارد را ثبت کنید.

گام نهایی استارت کار بویلر

گام نهایی راه اندازی نرمال بویلر، تنظیم دستی نرخ احتراق یا قرار دادن کنترل در وضعیت خودکار است. از آن‎جایی که باید همچنان در وضعیت آتش پایین باقی بمانید این کار مستلزم افزایش دستی نرخ احتراق تا مقدار مطلوب است.

اگر قصد دارید آن را در حالت خودکار قرار دهید باید نرخ احتراق تا مقدار مطلوب است. اگر قصد دارید آن را در حالت خودکار قرار دهید باید نرخ احتراق را تا جایی افزایش دهید که به اندازه بویلر هم سایز در حال کار رسیده باشد و بعد تغییر وضعیت را انجام دهید.

انتخاب وضعیت خودکار برای انجام کارها، چندان قابل قبول نیست زیرا ممکن است کنترل‎های بویلر قبل از رسیدن به حالت پایدار برای مدتی نوسان داشته باشند.

پربازدیدترین‌ها

دیدگاه‌ها

خوشحال خواهیم شد که اولین دیدگاه را شما ارسال نمائید.

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

برای دریافت آخرین خبرها و محصولات ما به کانال تلگرام ما بپیوندید