دیگ بخار

دیگ بخار یک محفظه بسته است که در آن آب گرم می شود تا زمانی که آب به بخار در فشار مورد نیاز تبدیل شود. دیگ بخار در هر جایی که منبع بخار مورد نیاز است استفاده می شود. از آنجا که دیگ بخار در سیستم ها و صنایع مختلفی استفاده می شود، شکل و اندازه آن به نوع کاربرد بستگی دارد. دیگ بخار آکروپارس در مدل ها و ظرفیت های متفاوت تولید می گردد و می تواند بسته به نیاز مشتریان محترم طراحی و تولید گردد. هر بویلر با ویژگی های اتوماتیک از جمله کنترل کننده های فشار، دما، سطح مایع و دریچه ایمنی کامل می شود و به طور کامل مورد آزمایش قرار می گیرد و باید قبل از تحویل از مراحل بازرسی کاملا سخت گیرانه عبور کرده باشد.