دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ از بهترین تجهیزات جهت گرمایش در دماهای 150 تا 300 درجه سانتیگراد می باشد و این بویلر در صنایع زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. دیگ روغن برای کارکرد در سیستم گرمایش خود نیاز به تجهیزاتی دارد. دیگ روغن داغ متناسب با ظرفیت و مشخصات طراحی به دو صورت افقی و عمودی تولید می گردد که هریک دارای مزایای منحصر به فردی می باشد و در طیف گسترده ای از فرآیندهای تولید گرما در کارخانه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله موارد کاربرد ديگ روغن داغ در صنايع نساجی، صنايع شيميايی، صنايع چوب، صنايع کاغذ سازی، صنايع غذايی، صنايع ترکيبی، صنايع قير و… می باشد.