دیگ بخار خوابیده

دیگ بخار خوابیده آکروپارس در ظرفیت های 300 تا 10000 کیلوگرمی تولید و ارائه می گردد. دیگ بخار خوابیده در کارخانجات بزرگ، نیروگاه های حرارتی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و … مورد استفاده قرار می گیرد. دیگ بخار خوابیده آکروپارس دارای نشان استاندارد بوده و طی مراحل ساخت بارها تست و کنترل فنی گردیده است. هر بویلر با ویژگی های اتوماتیک از جمله کنترل کننده های فشار، دما، سطح مایع و دریچه ایمنی کامل می شود و به طور کامل مورد آزمایش قرار می گیرد و باید قبل از تحویل از مراحل بازرسی کاملا سخت گیرانه عبور کرده باشد.