ماشین خشکشویی

ماشین خشکشویی وسیله ای است که با استفاده از پرکلراتیلن اقدام به شستشوی البسه می نماید. قیمت ماشین خشکشویی بستگی به متریال به کار رفته در این دستگاه دارد. خشکشویی تمام استیل ایرانی آکروپارس با بهره گیری از آخرین تکنولوژی دو نی نی ایتالیا تولید می شود. آکروپارس بعنوان تولید کننده خشکشویی تمام استیل از PLC فوق پیشرفته، به منظور صرفه جویی در مواد و انرژی و همچنین کم کردن اصطکاک دستگاه استفاده نموده است.