سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی متشکل از یک مخزن استوانه ای ایستاده، ساخته شده از ورق فولادی یا مواد پلی پروپیلن است که در داخل آن رزین های تبادل یونی قرار داده شده است. این رزین ها براساس جایگزینی یون های سخت آب با اتم های سدیم، آب سخت را به آب نرم تبدیل می کند. در سیکل کاری دستگاه، آب از بالا وارد شده و پس از گذر از بستر رزین از پایین دستگاه خارج می شود.
برای جلوگیری از خروج رزین ها در کف دستگاه تعدادی نازل قرار دارد که روی آن را یک بستر سیلیس پوشانده است. تکنیک تعویض یون در سختی گیرهای رزینی تکنیک بستر ثابت با جریان رو به پایین است زیرا رزین در طول عملیات تعویض یون حرکت نکرده و همانند یک بستر و یا ستون محکم می ماند و آب است که در طول رزین حرکت می کند. بالای ستون رزین بیشتر یون های آب را می گیرد و در ادامه این روند ادامه داشته تا آنجا که در انتها تمامی یون ها دریافت شده اند. به همین دلیل است که تانک سختی گیرها برای جلوگیری از فرار یون ها به صورت ستونی ساخته می شوند و به همین دلیل همواره قطر کم و ارتفاع زیاد دارد.