لباسشویی صنعتی ایستاده

لباسشویی صنعتی ایستاده آکروپارس در ظرفیت های 20 تا 150 کیلویی تولید و ارائه می گردد.

تمامی ظرفیت های لباسشویی صنعتی ایستاده آکروپارس دارای اینورتر می باشند و در مدل های دستی، نیمه اتوماتیک، اتوماتیک و فول اتوماتیک دیجیتال ارائه می شوند.