sparator

سپریتور در دیگ های بخار

اصول کار سپریتورها sparator  براساس اینرسی حرکتی استوار است و وظیفه آنها جدایش این آب‎ها از بخار است تا بدین ترتیب ضریب خشکی بخار را بهبود بخشند.

دیگ‎های بخار در بهترین حالت ممکن می‎توانند بخاری با ضریب خشکی 95% تولید کنند. حال چنانچه عملکرد بویلر دچار اختلال گردد ضریب خشکی بخار تضعیف می‎شود. از طرفی در خط انتقال بخار نیز بخشی از بخار به دلیل تبادل حرارتی به کندانس تبدیل می‎شود.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که آبی که همراه با بخار از دیگ بخار خارج می‎شود دارای TDS بالایی است. (حدود 3000PPM) اما آب ناشی از کندانس در خطوط آب خالص است و قطعاً می‎بایست بین این دو تفکیک قائل شد.

بخار خشک دارای محاسنی است که از آن جمله می‎توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. افزایش عمر شیرهای کنترل و فشارشکن‎های بخار
  2. جلوگیری از خوردگی
  3. جلوگیری از بروز ضربه قوچ
  4. افزایش راندمان انتقال حرارت
  5. افزایش کیفیت تولید محصولاتی که در تماس مستقیم با بخار هستند.

در انتخاب سپریتور به چند عامل می‎بایست توجه نمود:

  1. فشار و دمای بخار
  2. حداکثر سرعت بخار
  3. حداقل سرعت بخار
  4. افت فشار ناشی از سپریتور