نحوه تنظیم، عملکرد و عیب یابی مشعل دیگ بخار

33867 بازدید

۱۴۰۰-۰۸-۱۷

مشعل دیگ بخار انواع مختلفی دارد و به چهار نوع گازسوز، گازوئیل سوز، مازوت سوز و دوگانه سوز تقسیم می‎شوند؛ که هر کدام از آنها نیز دارای دسته بندی‎های خاص خود هستند. این مقاله در مورد اساس کار، نحوه نصب، نحوه تنظیم، تعمیر و نگهداری مشعل دیگ بخار می باشد که جهت استفاده نصاب‎ها و سرویس‎کاران محترم گردآوری شده است.

مشعل گازسوز

مشعل‎های گازسوز برای ایجاد احتراق نیاز به اتمیزه کردن سوخت ندارند و ورود گاز با فشار مناسب و هوای کافی و ایجاد جرقه به تشکیل شعله خواهد انجامید. مشعل‎های گازسوز در ایران با گاز طبیعی کار می‎کنند. مشعل‎های گازسوز به دو گروه اصلی مشعل های گازسوز یک مرحله ای و مشعل های گازسوز دو مرحله‎ای طبقه‎بندی می‎شوند.

مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای

نحوه تنظیم مشعل‎های گازسوز یک مرحله ای به این صورت می‎باشد:

مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای، با مقادیر ثابت شده هوا و گاز عمل می‎کنند؛ به این معنی که بعد از تنظیم مقدار هوا و گاز مورد نیاز برای احتراق، این مقادیر تنظیم شده در تمام مدت کارکرد مشعل ثابت می‎مانند.

فرمان راه‎اندازی مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای توسط اکوستات یا مانوستات صادر شده و با استارت موتور پروانه دمنده، گازهای موجود در آتش‎دان طی مدت معینی تخلیه می‎گردند. بعد از اتمام زمان تخلیه و با عملکرد کلید کنترل فشار هوا ترانس جرقه فعال شده شیر برقی گاز باز می‎شود و مخلوط هوا و گاز به وسیله جرقه مشتعل می‎گردد.

عمل حفاظت شعله بر مبنای سیستم یونیزاسیون صورت می‎گیرد. بدین ترتیب که واحد کنترل رله مشعل با دریافت جریان مستقیم حاصل از یونیزاسیون به وسیله شعله از برقراری شعله اطمینان حاصل نموده و اجازه ادامه کار مشعل را صادر می نماید؛ در نتیجه شیربرقی گاز به تدریج تا حداکثر مقدار تنظیم شده باز می‎شود.

به محض از بین رفتن شعله، سیستم حفاظتی عمل نموده و مشعل در حالت قطع ایمن قرار می‎گیرد. در نهایت زمانی که دما یا فشار به مقدار تنظیم شده برسد، با قطع فرمان راه‎اندازی مشعل خاموش می‎گردد.

به منظور صرفه‎جویی در مقدار سوخت مصرفی، مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای به دریچه تنظیم هوای خودکار مجهز گردیده‎اند. دریچه تنظیم هوای خودکار همزمان با روشن شدن موتور باز شده و به محض خاموش شدن موتور در حالت بسته قرار می‎گیرد. این عمل باعث می‎شود تا جریان هوای محیط نتواند هوای گرم موجود در داخل آتش‎دان را از طریق دودکش خارج کند و از سرد شدن سریع آن جلوگیری می‎شود.

لذا عملکرد دریچه تنظیم هوا به صورت خوکار باعث صرفه‎جویی در مصرف سوخت می‎گردد. دریچه تنظیم هوا به صورت ثابت نیز می تواند عمل کند ولی به علل توضیح داده شده توصیه می‎گردد دریچه تنظیم هوا به حالت خودکار تنظیم شود.

عیب یابی مشعل دیگ بخار

عیب یابی مشعل دیگ بخار

مشعل‎های گازسوز دو مرحله‎ای

نحوه تنظیم مشعل‎های گازسوز دو مرحله‎ای به این صورت می‎باشد:

مشعل‎های گازسوز دو مرحله‎ای با مقادیر متغیر هوا و گاز عمل می‎کنند. به این معنی که مقدار هوا و گاز مورد نیاز برای احتراق، توسط مکانیزم کنترل هماهنگ هوا، گاز و یا شیربرقی گاز دو مرحله‎ای تنظیم و کنترل می‎گردد و این مقادیر متناسب با شرایط مورد نیاز می تواند در محدوده حداقل و حداکثر مقادیر تنظیم شده تغییر کند.

پیشنهاد میکنیم این مقاله رو از دست ندید
عوامل مؤثر در کاهش هزینه های دیگ بخار

فرمان راه اندازی مشعل های گازسوز دو مرحله‎ای توسط اکوستات و مانوستات صادر شده و با استارت موتور پروانه دمنده، دریچه هوا به مقدار حداکثر باز می شود و گازهای موجود در آتش‎دان طی مدت معینی تخلیه می‎گردند.

بعد از اتمام زمان تخلیه با فرمان واحد کنترل (رله) مشعل، دریچه هوا به مقدار مورد نیاز برای شروع احتراق تغییر وضعیت می‎دهد. در همین هنگام با عملکرد کلید فشار هوا ترانس جرقه فعال شده، شیر برقی گاز باز گردیده و مخلوط هوا و گاز بوسیله جرقه مشتعل می‎گردد.

عمل حفاظت شعله بر مبنای سیستم یونیزاسیون و یا چشم الکترونیک صورت می‎گیرد. بدین ترتیب که واحد کنترل رله مشعل با دریافت جریان مستقیم حاصل از یونیزاسیون به وسیله شعله و یا جریان دریافتی از چشم الکترونیک ماوراء بنفش حساس به نور شعله، از برقراری شعله اطمینان حاصل نموده و اجازه ادامه کار مشعل را صادر می‎نماید. در نتیجه شیر برقی گاز به تدریج تا حداکثر مقدار تنظیم شده باز می‎شود. به محض از بین رفتن شعله، سیستم حفاظتی عمل نموده و مشعل در حالت قطع ایمن قرار می‎گیرد.

با دریافت فرمان از ترموستات یا مانوستات مرحله دو، دریچه هوا و دریچه گاز توسط مکانیزم کنترل هماهنگ هوا و گاز و یا شیر برقی گاز دو مرحله‎ای به مقدار حداکثر باز شده و مشعل با حداکثر ظرفیت تنظیم شده عمل می‎نماید.

بعد از قطع فرمان از ترموستات یا مانوستات مرحله دو، دریچه هوا و دریچه گاز توسط مکانیزم کنترل هماهنگ هوا، گاز و یا شیر برقی گاز دو مرحله‎ای به مقدار حداکثر باز شده و مشعل با حداکثر ظرفیت تنظیم شده عمل می‎نماید. بعد از قطع فرمان از ترموستات یا مانوستات مرحله دو، مشعل متناسب با نوع راه‎اندازی می‎تواند به طور خودکار به حالت مرحله یک تغییر وضعیت دهد و یا خاموش شود. با رسیدن دما یا فشار به مقدار تنظیم شده و با قطع جریان راه اندازی، مشعل خاموش خواهد شد.

مشعل اتمسفریک (بدون فن) دیگ بخار

مشعل بدون فن یا اتمسفریک علاوه بر ایمنی کامل و عملکرد مطمئن، با کارکرد بسیار آرام و بدون صدا و کمترین هزینه قابل نصب در موتورخانه می‎باشد. در این نوع مشعل سوخت با سرعت زیاد از نازل خارج شده و در این هنگام با ایجاد خلأ، هوای مورد نیاز احتراق را فراهم می‎کند.

جدول عیب‎یابی مشعل اتمسفریک یا بدون‎فن
عیب علت عیب طریقه رفع عیب
خاموش شدن شعله پیلوت ۱- شعله پیلوت تنظیم نمی‎باشد.

۲- مکش دودکش زیاد است.

۳- شعله پوش مشعل نصب نیست.

۴- کوران طبیعی هوا در محیط نمی‎باشد.

۵- شعله اصلی بیش از حد متناسب است.

۱- از قسمت مربوطه پیلوت تنظیم گردد.

۲- در مسیر دودکش سه‎راه دمپر تعبیه گردد.

۳- شعله پوش در جلوی پیلوت نصب شود.

۴- درب موتورخانه یا پنجره منفذ داشته باشد.

۵- شعله اصلی با توجه به دیگ و دودکش تنظیم گردد.

شعله پیلوت تشکیل شده و پس از

سپری شدن ۳۰ ثانیه از فشار دادن

دکمه، قطع می‎شود.

 ۱- شل بودن مهره ترموکوپل

۲- خراب بودن ترموکوپل

۳- خراب بودن بوبین ترموکوپل

۴- عدم تماس صحیح شعله پیلوت با ترموکوپل

۱- مهره را سفت نمایید

۲- ترموکوپل را تعویض نمایید

۳- بوبین ترموکوپل را تعویض نمایید

۴- شعله پیلوت را تنظیم نمایید

شعله پیلوت تشکیل نمی‎شود ۱- اشکال در سیم‎کشی پایه رله

۲- عدم تنظیم الکترود جرقه

۳- شکستگی چینی الکترود

۴- قطع برق

۵- بسته بودن شیر گاز

۶- خرابی رله جرقه‎زن

۷- هوا در مسیر لوله‎کشی گاز

۸- گرفتگی سوراخ پیلوت

۱- سیم‎کشی را اصلاح نمایید

۲- الکترود جرقه را تنظیم نمایید

۳- الکترود جرقه را تعویض نمایید

۴- برق را وصل نمایید

۵- شیر گاز را باز کنید

۶- رله جرقه‎زن را تعویض نمایید

۷- هواگیری کنید

۸- گرفتگی را رفع نمایید.

شعله اصلی تشکیل نمی‎شود ۱- بوبین شیر برقی کنترل گاز خراب است

۲- سیم‎کشی برق اشکال دارد

۳- آگوستات فرمان نمی‎دهد

۱- بوبین را تعویض نمایید

۲- سیم‎کشی کنترل گردد

۳- آگوستات بازرسی می‎شود

مشعل بطور مداوم کار می‎کند ۱- خراب بودن آگوستات روی دیگ

۲- یکسره شدن شیر کنترل گاز

۱- آگوستات را تعویض نمایید

۲- شیر کنترل گاز بازرسی گردد

پس زدن شعله ۱- نداشتن کلاهک H

۲- نامناسب بودن دودکش

۳- دیگ و دودکش از دوده مسدود است

۴- نامناسب بودن مشعل نسبت به دیگ

۱- کلاهک H نصب نمایید

۲- دودکش را اصلاح کنید

۳- دیگ و دودکش را تمیز نمایید

۴- مشعل نسبت به دیگ تنظیم گردد

شعله پرش دارد و پیلوت خاموش می‎شود ۱- مکش دیگ بیش از اندازه است

۲- شعله‎پوش نصب نمی‎باشد

۱- سه‎راهی دمپر را به اندازه مورد نیاز باز نمایید

۲- شعله‎پوش مشعل نصب گردد

مشعل با صدای شدید کار می‎کند ۱- شعله به دلیل افتادن پنجره ونتوری به داخل کشیده می‎شود.

۲- فاصله کشویی تنظیم نمی‎باشد

۳- عدم هم‎مرکز بودن نازل با ونتوری

۱- مشعل را خاموش کرده و پنجره و ونتوری را نصب کنید

۲- فاصله کشویی تنظیم گردد

۳- نازل ونتوری هم‎مرکز گردند

جدول عیب‎یابی مشعل دیگ بخار

مشعل فن دار دیگ بخار

در این نوع مشعل هوای مورد نیاز احتراق، بوسیله دمنده تأمین می‎شود. برای بوجود آمدن شعله نیاز به اکسیژن می‎باشد که بصورت طبیعی یا مصنوعی تأمین می‎گردد. از آنجاییکه اکسیژن موجود در فضا توانایی تأمین ظرفیت حرارتی مورد نیاز را ندارد لذا باید این اکسیژن بصورت اجباری و با فشار بالا تأمین و به سمت شعله دمیده شود که این کار در مشعل فن دار توسط فن انجام می‎گردد.

جدول عیب‎یابی مشعل فن‎دار
عیب علت عیب طریقه رفع عیب
مشعل روشن نمی‎شود ۱- شعله پیلوت تنظیم نمی‎باشد.

۲- مکش دودکش زیاد است.

۳- شعله پوش مشعل نصب نیست.

۴- کوران طبیعی هوا در محیط نمی‎باشد.

۵- شعله اصلی بیش از حد متناسب است.

۱- از قسمت مربوطه پیلوت تنظیم گردد.

۲- در مسیر دودکش سه‎راه دمپر تعبیه گردد.

۳- شعله پوش در جلوی پیلوت نصب شود.

۴- درب موتورخانه یا پنجره منفذ داشته باشد.

۵- شعله اصلی با توجه به دیگ و دودکش تنظیم گردد.

با اتصال ترموستات و برقراری جریان برق

جریان برق به مشعل، مشعل روشن نمی‎شود

و کنترل در حالت reset باقی می‎ماند.

۱- شل بودن مهره ترموکوپل

۲- خراب بودن ترموکوپل

۳- خراب بودن بوبین ترموکوپل

۴- عدم تماس صحیح شعله پیلوت با ترموکوپل

۱- مهره را سفت نمایید

۲- ترموکوپل را تعویض نمایید

۳- بوبین ترموکوپل را تعویض نمایید

۴- شعله پیلوت را تنظیم نمایید

با اتصال ترموستات و برقراری جریان برق

به مشعل، موتور روشن می‎شود و بعد از

حدود ۳۰ الی ۴۵ ثانیه موتور خاموش شده

و کنترل اعلام reset می‎کند.

در این مدت ترانس جرقه و شیر برقی

روشن نمی‎شود.

۱- سوئیچ هوا قطع است

۲- درجه فشار هوای سوئیچ هوا،

روش فشار بالاتر از حد تنظیم شده است.

 

۱- مدار سوئیچ هوا کنترل شود

۲- فشار درجه هوای سوئیچ تنظیم شود

۳- رفع اتصال الکترود یونیزاسیون به مشعل

۴- رفع عیب یا تعویض شیر مغناطیسی مشعل

در صورت خراب بودن

 

پس از اتصال برق، موتور روشن می‎شود و

بعد از ۲ یا ۳ ثانیه مجدداً خاموش شده و

کنترل اعلام reset می‎کند.

۱- ترتیب فاز یا نول در اتصالات پایه کنترل اشتباه است

۲- میله یونیزاسیون به بدنه مشعل اتصال دارد

۳- میله یونیزاسیون در محل مناسبی در شعله قرار نگرفته است

۱- نسبت به اتصال صحیح فاز و نول اطمینان حاصل شود

۲- مدار اتصال میله یونیزاسیون به پایه کنترل مجدداً

مورد بررسی قرار گیرند.

۳- با استفاده از یک میکروآمپر و یا دستگاه تنظیم‎کننده

مشعل گازی، میله یونیزاسیون در محل مناسب شعله

قرار بگیرد.

در طول مدت ۲۴ ساعت کار مشعل

چند بار خاموش شده و کنترل اعلام reset می‎نماید.

۱- تنظیم نبودن مشعل

۲- افت ولتاژ در بعضی از ساعات شبانه روز که باعث باز نشدن

شیر برقی و یا عمل نکردن ترانس جرقه می‎شود.

۳- وجود فاصله بیش از حد بین الکترودهای جرقه که باعث

جرقه نزدن مشعل در بعضی مواقع می‎شود

۱- تنظیم مشعل با استفاده از میکروآمپر و یا دستگاه تنظیم کننده مشعل گازی

۲- اندازه‎گیری ولتاژ شبکه و تنظیم ولتاژ در صورت افت

۳- تنظیم فاصله الکترودهای جرقه

احتراق ضعیف است ۱- تنظیم شعله بوسیله باز کردن و یا بستن دریچه تنظیم هوا

۲- باز کردن شیر گاز به مقدار زیاد

قطع و وصل مشعل در زمان‎های کوتاه ۱- میزان شعله نسبت به نیاز زیاد است

۲- فاصله الکترود یونیزاسیون و عصایی

نسبت به هم و نسبت به نازل کم است

۳- سطح آب دیگ کم است

۶- گاز شهری نوسان دارد

۱- کم کردن میزان گاز ورودی به مشعل

۲- تنظیم وسایل کنترلی مشعل اعم از ترموستات و فشارسنج

۳- تنظیم فاصله الکترود یونیزاسیون و عصایی

۴- اطمینان از اتصالات رله کنترل

۵- کنترل سطح آب در دیگ

۶- رفع نوسان فشار گاز در رگلاتور

سر و صدای بیش از اندازه مشعل ۱- محل نشیمن یاتاقانها گشاد شده و یا یاتاقان‎ها

فرسوده شده‎اند

۲- پیچ فن شل شده و یا ضرب دیده است

۳- طول شعله کوتاه و تنظیم نمی‎باشد

۱- بازرسی یاتاقان‎ها و در صورت لزوم تعویض آنها

۲- بازرسی فن

۳- بازرسی لایه نسوز که در صورت نصب نشدن و یا

آسیب دیدن باید مجدداً نصب گردد

تنظیم صحیح شعله

جدول عیب‎یابی مشعل دیگ بخار
۰/۵ (۰ نظر)

پربازدیدترین‌ها

دیدگاه‌ها

 1. عباس رحیمی ۱۳۹۷-۱۲-۲۵

  سلام مرسی ازراهنمایی های خوب تون
  اززمانی که باگروهتون آشناشدم کلی ازخطاهام جهت سرویس مشعل برطرف گردید باتشکرفراوات ازشما مهندسین گرمای

 2. مدیریت سایت ۱۳۹۷-۱۲-۲۷

  سلام دوست عزیز
  ممنون از دیدگاه پر انرژیتون
  خوشحالیم که این مقاله تونسته گوشه ای از کارتون رو حل کنه

 3. غللم رضا حسن زاده ۱۳۹۸-۰۲-۱۰

  سلام و عرض ادب
  بنده میخواستم درباره مشعل های سرو موتور دار ( ظرفیت بالا مثل یک میلیون کالری ) آموزش کارکرد و تنظیم و عیب یابی دوره ببینم آیا میتونید بنده رو راهنمایی بفرمایید

 4. مدیریت سایت ۱۳۹۸-۰۴-۰۹

  سلام وقت عالی بخیر
  باید با شرکت های مرتبط ارتباط بگیرید
  مثل ایران رادیاتور
  گرم ایران
  و…

 5. مصطفی نوذری ۱۳۹۸-۰۸-۰۷

  سلام با تشکر از اطلاعات خوب ومفید سایت شما سوال داشتم وان اینکه ایا در صورت نشتی اب از بین پرههای دیگ به داخل دیگ در اثر بخار اب ممکن هست که بعضی مواقع مشعل بعد از روشن شدن خاموش شود یا بعد از چند ثانیه که مشعل روشن شد ریست کند؟؟؟؟؟؟

 6. مدیریت سایت ۱۳۹۸-۰۹-۰۷

  سلام دوست عزیز
  خیر در صورت نشت آب این اتفاق نمیوفته
  غیر از حالت سوراخ شدن تیوب دستگاه این اتفاق ممکن نیست

 7. مسعود نیک اندیش ۱۴۰۰-۰۴-۲۴

  سلام بنده نیاز به نقشه مدار فرمان دیگ بخار ۲ تن ۱/۵ میلیون کالری دارم آیا برای شما مقدور هست که اون رو در اختیارم قرار بدین؟

 8. مدیریت سایت ۱۴۰۰-۰۴-۲۶

  سلام دوست عزیز باید از هرحا خرید انجام دادید نقشه رو بخواهید چون ساختمان و مکانیزم هر دستگاه متفاوت هست.

 9. M ۱۴۰۰-۱۰-۲۴

  سلام ممنونم از راهنمایی های شما لطفا درموردمشعلهای بویلر با دو الکترو موتور توضیحات بیشتری بفرمایید

 10. مدیریت سایت ۱۴۰۰-۱۰-۲۵

  سلام دوست عزیز
  در مقالات بعدی چشم

 11. حسن بیگی ۱۴۰۳-۰۱-۱۱

  سلام
  طبقه پایین منزل ما (همکف) خشکشویی هست که وقتی از سانتریفیوژ استفاده میکنه به طرز وحشتناکی خونه می لرزه
  چجوری میشه لرزش رو از بین برد
  زیر مغازه هم زیر زمین هست
  ممنون میشم راهنماییم کنید

 12. پرستو نقی زاده ۱۴۰۳-۰۱-۱۴

  سلام دوست عزیز
  لرزش آبگیر بستگی به موارد مختلفی داره از جمله برند آبگیر، میزان استهلاک دستگاه، فونداسیون دستگاه، نوع موتور دستگاه، نوع چیدمان البسه داخل دستگاه که اگر بالانس نباشه خودش باعث ایجاد صدا و لرز میشه و… بنابراین موارد زیادی برای بررسی هست.

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

برای دریافت آخرین خبرها و محصولات ما به کانال تلگرام ما بپیوندید