نحوه تنظیم، عملکرد و عیب‎یابی مشعل دیگ بخار

6976 بازدید

۱۳۹۶-۰۶-۲۳

مشعل دیگ بخار انواع مختلفی دارد و به چهار نوع گازسوز، گازوئیل‎سوز، مازوت‎سوز و دوگانه‎سوز تقسیم می‎شوند؛ که هر کدام از آنها نیز دارای دسته‎بندی‎های خاص خود هستند. این مقاله در مورد اساس کار، نحوه نصب، نحوه تنظیم، تعمیر و نگهداری مشعل دیگ بخار می باشد که جهت استفاده نصاب‎ها و سرویس‎کاران محترم گردآوری شده است.

مشعل گازسوز

مشعل‎های گازسوز برای ایجاد احتراق نیاز به اتمیزه کردن سوخت ندارند و ورود گاز با فشار مناسب و هوای کافی و ایجاد جرقه به تشکیل شعله خواهد انجامید. مشعل‎های گازسوز در ایران با گاز طبیعی کار می‎کنند. مشعل‎های گازسوز به دو گروه اصلی مشعل های گازسوز یک مرحله ای و مشعل های گازسوز دو مرحله‎ای طبقه‎بندی می‎شوند.

مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای

نحوه تنظیم مشعل‎های گازسوز یک مرحله ای به این صورت می‎باشد:

مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای، با مقادیر ثابت شده هوا و گاز عمل می‎کنند؛ به این معنی که بعد از تنظیم مقدار هوا و گاز مورد نیاز برای احتراق، این مقادیر تنظیم شده در تمام مدت کارکرد مشعل ثابت می‎مانند.

فرمان راه‎اندازی مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای توسط اکوستات یا مانوستات صادر شده و با استارت موتور پروانه دمنده، گازهای موجود در آتش‎دان طی مدت معینی تخلیه می‎گردند. بعد از اتمام زمان تخلیه و با عملکرد کلید کنترل فشار هوا ترانس جرقه فعال شده شیر برقی گاز باز می‎شود و مخلوط هوا و گاز به وسیله جرقه مشتعل می‎گردد.

عمل حفاظت شعله بر مبنای سیستم یونیزاسیون صورت می‎گیرد. بدین ترتیب که واحد کنترل رله مشعل با دریافت جریان مستقیم حاصل از یونیزاسیون به وسیله شعله از برقراری شعله اطمینان حاصل نموده و اجازه ادامه کار مشعل را صادر می نماید؛ در نتیجه شیربرقی گاز به تدریج تا حداکثر مقدار تنظیم شده باز می‎شود.

به محض از بین رفتن شعله، سیستم حفاظتی عمل نموده و مشعل در حالت قطع ایمن قرار می‎گیرد. در نهایت زمانی که دما یا فشار به مقدار تنظیم شده برسد، با قطع فرمان راه‎اندازی مشعل خاموش می‎گردد.

به منظور صرفه‎جویی در مقدار سوخت مصرفی، مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای به دریچه تنظیم هوای خودکار مجهز گردیده‎اند. دریچه تنظیم هوای خودکار همزمان با روشن شدن موتور باز شده و به محض خاموش شدن موتور در حالت بسته قرار می‎گیرد. این عمل باعث می‎شود تا جریان هوای محیط نتواند هوای گرم موجود در داخل آتش‎دان را از طریق دودکش خارج کند و از سرد شدن سریع آن جلوگیری می‎شود.

لذا عملکرد دریچه تنظیم هوا به صورت خوکار باعث صرفه‎جویی در مصرف سوخت می‎گردد. دریچه تنظیم هوا به صورت ثابت نیز می تواند عمل کند ولی به علل توضیح داده شده توصیه می‎گردد دریچه تنظیم هوا به حالت خودکار تنظیم شود.

نحوه تنظیم و عملکرد مشعل

نحوه تنظیم و عملکرد مشعل

مشعل‎های گازسوز دو مرحله‎ای

نحوه تنظیم مشعل‎های گازسوز دو مرحله‎ای به این صورت می‎باشد:

مشعل‎های گازسوز دو مرحله‎ای با مقادیر متغیر هوا و گاز عمل می‎کنند. به این معنی که مقدار هوا و گاز مورد نیاز برای احتراق، توسط مکانیزم کنترل هماهنگ هوا، گاز و یا شیربرقی گاز دو مرحله‎ای تنظیم و کنترل می‎گردد و این مقادیر متناسب با شرایط مورد نیاز می تواند در محدوده حداقل و حداکثر مقادیر تنظیم شده تغییر کند.

فرمان راه اندازی مشعل های گازسوز دو مرحله‎ای توسط اکوستات و مانوستات صادر شده و با استارت موتور پروانه دمنده، دریچه هوا به مقدار حداکثر باز می شود و گازهای موجود در آتش‎دان طی مدت معینی تخلیه می‎گردند.

بعد از اتمام زمان تخلیه با فرمان واحد کنترل (رله) مشعل، دریچه هوا به مقدار مورد نیاز برای شروع احتراق تغییر وضعیت می‎دهد. در همین هنگام با عملکرد کلید فشار هوا ترانس جرقه فعال شده، شیر برقی گاز باز گردیده و مخلوط هوا و گاز بوسیله جرقه مشتعل می‎گردد.

عمل حفاظت شعله بر مبنای سیستم یونیزاسیون و یا چشم الکترونیک صورت می‎گیرد. بدین ترتیب که واحد کنترل رله مشعل با دریافت جریان مستقیم حاصل از یونیزاسیون به وسیله شعله و یا جریان دریافتی از چشم الکترونیک ماوراء بنفش حساس به نور شعله، از برقراری شعله اطمینان حاصل نموده و اجازه ادامه کار مشعل را صادر می‎نماید. در نتیجه شیر برقی گاز به تدریج تا حداکثر مقدار تنظیم شده باز می‎شود. به محض از بین رفتن شعله، سیستم حفاظتی عمل نموده و مشعل در حالت قطع ایمن قرار می‎گیرد.

با دریافت فرمان از ترموستات یا مانوستات مرحله دو، دریچه هوا و دریچه گاز توسط مکانیزم کنترل هماهنگ هوا و گاز و یا شیر برقی گاز دو مرحله‎ای به مقدار حداکثر باز شده و مشعل با حداکثر ظرفیت تنظیم شده عمل می‎نماید.

بعد از قطع فرمان از ترموستات یا مانوستات مرحله دو، دریچه هوا و دریچه گاز توسط مکانیزم کنترل هماهنگ هوا، گاز و یا شیر برقی گاز دو مرحله‎ای به مقدار حداکثر باز شده و مشعل با حداکثر ظرفیت تنظیم شده عمل می‎نماید. بعد از قطع فرمان از ترموستات یا مانوستات مرحله دو، مشعل متناسب با نوع راه‎اندازی می‎تواند به طور خودکار به حالت مرحله یک تغییر وضعیت دهد و یا خاموش شود. با رسیدن دما یا فشار به مقدار تنظیم شده و با قطع جریان راه اندازی، مشعل خاموش خواهد شد.

مشعل اتمسفریک (بدون فن) دیگ بخار

مشعل بدون فن یا اتمسفریک علاوه بر ایمنی کامل و عملکرد مطمئن، با کارکرد بسیار آرام و بدون صدا و کمترین هزینه قابل نصب در موتورخانه می‎باشد. در این نوع مشعل سوخت با سرعت زیاد از نازل خارج شده و در این هنگام با ایجاد خلأ، هوای مورد نیاز احتراق را فراهم می‎کند.

جدول عیب‎یابی مشعل اتمسفریک یا بدون‎فن
عیب علت عیب طریقه رفع عیب
خاموش شدن شعله پیلوت ۱- شعله پیلوت تنظیم نمی‎باشد.

۲- مکش دودکش زیاد است.

۳- شعله پوش مشعل نصب نیست.

۴- کوران طبیعی هوا در محیط نمی‎باشد.

۵- شعله اصلی بیش از حد متناسب است.

۱- از قسمت مربوطه پیلوت تنظیم گردد.

۲- در مسیر دودکش سه‎راه دمپر تعبیه گردد.

۳- شعله پوش در جلوی پیلوت نصب شود.

۴- درب موتورخانه یا پنجره منفذ داشته باشد.

۵- شعله اصلی با توجه به دیگ و دودکش تنظیم گردد.

شعله پیلوت تشکیل شده و پس از

سپری شدن ۳۰ ثانیه از فشار دادن

دکمه، قطع می‎شود.

 ۱- شل بودن مهره ترموکوپل

۲- خراب بودن ترموکوپل

۳- خراب بودن بوبین ترموکوپل

۴- عدم تماس صحیح شعله پیلوت با ترموکوپل

۱- مهره را سفت نمایید

۲- ترموکوپل را تعویض نمایید

۳- بوبین ترموکوپل را تعویض نمایید

۴- شعله پیلوت را تنظیم نمایید

شعله پیلوت تشکیل نمی‎شود ۱- اشکال در سیم‎کشی پایه رله

۲- عدم تنظیم الکترود جرقه

۳- شکستگی چینی الکترود

۴- قطع برق

۵- بسته بودن شیر گاز

۶- خرابی رله جرقه‎زن

۷- هوا در مسیر لوله‎کشی گاز

۸- گرفتگی سوراخ پیلوت

۱- سیم‎کشی را اصلاح نمایید

۲- الکترود جرقه را تنظیم نمایید

۳- الکترود جرقه را تعویض نمایید

۴- برق را وصل نمایید

۵- شیر گاز را باز کنید

۶- رله جرقه‎زن را تعویض نمایید

۷- هواگیری کنید

۸- گرفتگی را رفع نمایید.

شعله اصلی تشکیل نمی‎شود ۱- بوبین شیر برقی کنترل گاز خراب است

۲- سیم‎کشی برق اشکال دارد

۳- آگوستات فرمان نمی‎دهد

۱- بوبین را تعویض نمایید

۲- سیم‎کشی کنترل گردد

۳- آگوستات بازرسی می‎شود

مشعل بطور مداوم کار می‎کند ۱- خراب بودن آگوستات روی دیگ

۲- یکسره شدن شیر کنترل گاز

۱- آگوستات را تعویض نمایید

۲- شیر کنترل گاز بازرسی گردد

پس زدن شعله ۱- نداشتن کلاهک H

۲- نامناسب بودن دودکش

۳- دیگ و دودکش از دوده مسدود است

۴- نامناسب بودن مشعل نسبت به دیگ

۱- کلاهک H نصب نمایید

۲- دودکش را اصلاح کنید

۳- دیگ و دودکش را تمیز نمایید

۴- مشعل نسبت به دیگ تنظیم گردد

شعله پرش دارد و پیلوت خاموش می‎شود ۱- مکش دیگ بیش از اندازه است

۲- شعله‎پوش نصب نمی‎باشد

۱- سه‎راهی دمپر را به اندازه مورد نیاز باز نمایید

۲- شعله‎پوش مشعل نصب گردد

مشعل با صدای شدید کار می‎کند ۱- شعله به دلیل افتادن پنجره ونتوری به داخل کشیده می‎شود.

۲- فاصله کشویی تنظیم نمی‎باشد

۳- عدم هم‎مرکز بودن نازل با ونتوری

۱- مشعل را خاموش کرده و پنجره و ونتوری را نصب کنید

۲- فاصله کشویی تنظیم گردد

۳- نازل ونتوری هم‎مرکز گردند

جدول عیب‎یابی مشعل دیگ بخار

مشعل فن دار دیگ بخار

در این نوع مشعل هوای مورد نیاز احتراق، بوسیله دمنده تأمین می‎شود. برای بوجود آمدن شعله نیاز به اکسیژن می‎باشد که بصورت طبیعی یا مصنوعی تأمین می‎گردد. از آنجاییکه اکسیژن موجود در فضا توانایی تأمین ظرفیت حرارتی مورد نیاز را ندارد لذا باید این اکسیژن بصورت اجباری و با فشار بالا تأمین و به سمت شعله دمیده شود که این کار در مشعل فن دار توسط فن انجام می‎گردد.

جدول عیب‎یابی مشعل فن‎دار
عیب علت عیب طریقه رفع عیب
مشعل روشن نمی‎شود ۱- شعله پیلوت تنظیم نمی‎باشد.

۲- مکش دودکش زیاد است.

۳- شعله پوش مشعل نصب نیست.

۴- کوران طبیعی هوا در محیط نمی‎باشد.

۵- شعله اصلی بیش از حد متناسب است.

۱- از قسمت مربوطه پیلوت تنظیم گردد.

۲- در مسیر دودکش سه‎راه دمپر تعبیه گردد.

۳- شعله پوش در جلوی پیلوت نصب شود.

۴- درب موتورخانه یا پنجره منفذ داشته باشد.

۵- شعله اصلی با توجه به دیگ و دودکش تنظیم گردد.

با اتصال ترموستات و برقراری جریان برق

جریان برق به مشعل، مشعل روشن نمی‎شود

و کنترل در حالت reset باقی می‎ماند.

۱- شل بودن مهره ترموکوپل

۲- خراب بودن ترموکوپل

۳- خراب بودن بوبین ترموکوپل

۴- عدم تماس صحیح شعله پیلوت با ترموکوپل

۱- مهره را سفت نمایید

۲- ترموکوپل را تعویض نمایید

۳- بوبین ترموکوپل را تعویض نمایید

۴- شعله پیلوت را تنظیم نمایید

با اتصال ترموستات و برقراری جریان برق

به مشعل، موتور روشن می‎شود و بعد از

حدود ۳۰ الی ۴۵ ثانیه موتور خاموش شده

و کنترل اعلام reset می‎کند.

در این مدت ترانس جرقه و شیر برقی

روشن نمی‎شود.

۱- سوئیچ هوا قطع است

۲- درجه فشار هوای سوئیچ هوا،

روش فشار بالاتر از حد تنظیم شده است.

 

۱- مدار سوئیچ هوا کنترل شود

۲- فشار درجه هوای سوئیچ تنظیم شود

۳- رفع اتصال الکترود یونیزاسیون به مشعل

۴- رفع عیب یا تعویض شیر مغناطیسی مشعل

در صورت خراب بودن

 

پس از اتصال برق، موتور روشن می‎شود و

بعد از ۲ یا ۳ ثانیه مجدداً خاموش شده و

کنترل اعلام reset می‎کند.

۱- ترتیب فاز یا نول در اتصالات پایه کنترل اشتباه است

۲- میله یونیزاسیون به بدنه مشعل اتصال دارد

۳- میله یونیزاسیون در محل مناسبی در شعله قرار نگرفته است

۱- نسبت به اتصال صحیح فاز و نول اطمینان حاصل شود

۲- مدار اتصال میله یونیزاسیون به پایه کنترل مجدداً

مورد بررسی قرار گیرند.

۳- با استفاده از یک میکروآمپر و یا دستگاه تنظیم‎کننده

مشعل گازی، میله یونیزاسیون در محل مناسب شعله

قرار بگیرد.

در طول مدت ۲۴ ساعت کار مشعل

چند بار خاموش شده و کنترل اعلام reset می‎نماید.

۱- تنظیم نبودن مشعل

۲- افت ولتاژ در بعضی از ساعات شبانه روز که باعث باز نشدن

شیر برقی و یا عمل نکردن ترانس جرقه می‎شود.

۳- وجود فاصله بیش از حد بین الکترودهای جرقه که باعث

جرقه نزدن مشعل در بعضی مواقع می‎شود

۱- تنظیم مشعل با استفاده از میکروآمپر و یا دستگاه تنظیم کننده مشعل گازی

۲- اندازه‎گیری ولتاژ شبکه و تنظیم ولتاژ در صورت افت

۳- تنظیم فاصله الکترودهای جرقه

احتراق ضعیف است ۱- تنظیم شعله بوسیله باز کردن و یا بستن دریچه تنظیم هوا

۲- باز کردن شیر گاز به مقدار زیاد

قطع و وصل مشعل در زمان‎های کوتاه ۱- میزان شعله نسبت به نیاز زیاد است

۲- فاصله الکترود یونیزاسیون و عصایی

نسبت به هم و نسبت به نازل کم است

۳- سطح آب دیگ کم است

۶- گاز شهری نوسان دارد

۱- کم کردن میزان گاز ورودی به مشعل

۲- تنظیم وسایل کنترلی مشعل اعم از ترموستات و فشارسنج

۳- تنظیم فاصله الکترود یونیزاسیون و عصایی

۴- اطمینان از اتصالات رله کنترل

۵- کنترل سطح آب در دیگ

۶- رفع نوسان فشار گاز در رگلاتور

سر و صدای بیش از اندازه مشعل ۱- محل نشیمن یاتاقانها گشاد شده و یا یاتاقان‎ها

فرسوده شده‎اند

۲- پیچ فن شل شده و یا ضرب دیده است

۳- طول شعله کوتاه و تنظیم نمی‎باشد

۱- بازرسی یاتاقان‎ها و در صورت لزوم تعویض آنها

۲- بازرسی فن

۳- بازرسی لایه نسوز که در صورت نصب نشدن و یا

آسیب دیدن باید مجدداً نصب گردد

تنظیم صحیح شعله

جدول عیب‎یابی مشعل دیگ بخار
[تعداد: ۳۴    میانگین: ۳.۱/۵]

پربازدیدترین‌ها

دیدگاه‌ها

 1. عباس رحیمی ۱۳۹۷-۱۲-۲۶

  سلام مرسی ازراهنمایی های خوب تون
  اززمانی که باگروهتون آشناشدم کلی ازخطاهام جهت سرویس مشعل برطرف گردید باتشکرفراوات ازشما مهندسین گرمای

 2. مدیریت سایت ۱۳۹۷-۱۲-۲۸

  سلام دوست عزیز
  ممنون از دیدگاه پر انرژیتون
  خوشحالیم که این مقاله تونسته گوشه ای از کارتون رو حل کنه

 3. غللم رضا حسن زاده ۱۳۹۸-۰۲-۱۱

  سلام و عرض ادب
  بنده میخواستم درباره مشعل های سرو موتور دار ( ظرفیت بالا مثل یک میلیون کالری ) آموزش کارکرد و تنظیم و عیب یابی دوره ببینم آیا میتونید بنده رو راهنمایی بفرمایید

 4. مدیریت سایت ۱۳۹۸-۰۴-۱۰

  سلام وقت عالی بخیر
  باید با شرکت های مرتبط ارتباط بگیرید
  مثل ایران رادیاتور
  گرم ایران
  و…

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

برای دریافت آخرین خبرها و محصولات ما به کانال تلگرام ما بپیوندید