آشنایی با کدهای بلبرینگ پارت ۱ (A تا D)

3870 بازدید

۱۳۹۷-۱۰-۰۳

آشنایی با کدهای بلبرینگ

با توجه به تنوع بسیار زیاد بلبرینگ و رولبرینگ ها و همچنین با توجه به مصارف مختلف بلبرینگ و رولبرینگ‎ها در صنایع مختلف مانند تولید ماشین لباسشویی صنعتی و… همچنین کاربرد‎های بسیار زیاد بلبرینگ ها و رولبرینگ ها در محیط های مختلف و خاص که باید برای هر محیط و هر شرایط کاری بلبرینگ و رولبرینگ خاصی طراحی شود و بکار گرفته شود، و همچنین برای سهولت کار استانداردهایی از طرف شرکت های سازنده تعریف شده است.

در جدول زیر کدها و مشخصات بلبرینگ‌ها را با مفهوم هر کد معرفی میکنیم.

نمونه بلبرینگ

نمونه بلبرینگ

اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ‎ها

کد                       مفهوم کد

A         کد ۴۲۱۰A به معنی عدم وجود شیار ساچمه خور در بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه است.

کد ۷۰۵۶A به معنی زاویه تماس ۳۰ درجه در بلبرینگ‎های تماس زاویه ای یک ردیفه می باشد.

AC                    زاویه تماس ۲۵ درجه در بلبرینگ‎های یک ردیفه تماس زاویه ای

AS                     وجود سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی بلبرینگ‎های سوزنی (اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند)

ASR                  وجود شیار و سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی بلبرینگ‎های سوزنی ( اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند).

A xxx                همراه با یک عدد دویا سه رقمی نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.

B         ۱- اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ که مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر بلبرینگ دارد و گاهی اوقات بعد از یک دوره مشخص حذف می شود . ( نوع معمولی و اولیه آن ساخته می شود ) اما در بعضی از بلبرینگ‎هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره بلبرینگ قرار می گیرد. مثلاً

کد ۷۲۱۰B به معنی زاویه تماس ۴۰ درجه در بلبرینگ‎های تماس زاوبه ای یک ردیفه است.

کد ۷۲۱۰B به معنی زاویه تماس بزرگ در رولبرینگ های مخروطی می باشد.

۲- همچنین می تواند به معنی وجود لبه یکپارچه بیرونی در حلقه بیرونی رولبرینگ های مخروطی باشد.

BIR                   شیار غلتک محدب در رولبرینگ های سوزنی.

B xxx                حرف B همراه با یک عدد دو یا سه رقمی نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.

 • C         اصلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ. مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر بلبرینگ داشته و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود) . اما در بعضی بلبرینگ‎ها که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره بلبرینگ قرار می گیرد.به طور نمونه
 •  کد ۷۲۱۰C یعنی زاویه تماس ۱۵ در بلبرینگ‎های تماس زاویه ای یک ردیفه
 • کد ۲۲۳۱۰C یعنی حلقه داخلی بدون لبه ، غلتک های متقارن ، حلقه راهنمای غیر ثابت و قفسه پرسی در رولبرینگ های بشکه ای

۲- همچنین می توند به معنی بلبرینگ‎های ایگرگ با سطح بیرونی تخت باشد. نظیر: YET205C ( نوع معمولی این نوع بلبرینگ‎ها دارای سطح بیرونی منحنی الشکل هستند).

CA                    ۱- دولبه یکپارچه در حلقه داخلی و پنجره ساچمه ماشینکاری شده در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.
۲- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دوو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم نصب شوند. در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد یک مقدار لقی داخلی محوری وجود خواهد داشت.

CAB                 غلتک های سوراخ شده و پنجره ساچمه سنجاقی شکل در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.

CABC              شیار غلتک اصلاح شده (برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CAB دارند.

CAC                 شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.

CB                    ۱- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند .
۲- در حالتیکه جفت بلبرینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CA دارند خواهد داشت.

CC                    ۱- شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.
۲- مشخصه ای در بلبرینگ ها ی تک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد . دو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو ، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند . در حالیکه جفت بلبرینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CB دارند خواهد داشت.

CLN                 کاهش در لقی حلقه و پهنای رولبرینگ های مخروطی ( متعلق به کلاس ۶X استاندارد ISO).

CL0                  کلاس دقت ۰ استاندارد ANSI-ABMA

CL00                کلاس دقت ۰۰ استاندارد ANSI-ABMA

CL3                  کلاس دقت ۳ استاندارد ANSI-ABMA

CL7A               کیفیت استاندارد SKF برای بلبرینگ های پینیون

CN      لقی داخلی نرمال ، این پسوند با یکی از حروف L,M,H نشان دهنده اینست که دامنه لقی نصف شده و با حرف P مشخص می کند که دامنه لقی متغییر است. مثال

 • CNH نیمه بالایی لقی نرمال.
 • CNM لقی یک چهارم میانی لقی نرمال ( یک چهارم در بالا و یک چهارم در پایین میانگین حد لقی نرمال
 • CNL نیمه پایینی لقی نرمال
 • CNP نیمه بالایی لقی نرمال و نیمه پایینی لقی C3

C1                     لقی داخلی، کمتر از C2

C2                     لقی داخلی، کمتر از نرمال

C3                     لقی داخلی، بیشتر از نرمال

C4                     لقی داخلی، بیشتر از C3

C5                     لقی داخلی، بیشتر از C4

C6                     تولید صدای کمتر از حد نرمال، اکنون این پسوند با Q6 جایگزین شده است.

C7                     تولید صدای کمتر از C6، اکنون این پسوند با Q5 جایگزین شده است.

C01                   کاهش لقی برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی

C02                   کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C01

C03                   کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه بیرونی

C04                   کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C03

C10                   کاهش تلورانس قطر داخلی و قطر بیرونی. در بلبرینگ هایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است این پسوند فقط به قطر بیرونی مربوط می شود.

C20                   تلورانس قطر داخلی کمتر از C10

C30                   کاهش تلورانس قطر داخلی، به سمت حد حد اقل استاندارد

C40                   تلورانس قطر بیرونی کمتر از C10

C50                   کاهش تلورانس قطر خارجی به سمت حد حداقل استاندارد

C80                   کاهش تلورانس ارتفاع در بلبرینگ های کف گرد

D         ۱- اصطلاحات در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری مختلف بلبرینگ ها دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود اما در برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت درشماره بلبرینگ قرار می گیرد: مثال:

 • ۳۳۱۰D حلقه داخلی دو تکه و زاویه تماس ۴۵ در بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه
 • K40x45x17D مجموعه غلتک های سوزنی و قفسه دو تکه

۲- حلقه داخلی دو تایی ( منظور مجموعه حلقه داخلی بهمراه دوردیف غلطک و پنجره ساچمه است ) یا حلقه بیرونی دو شیاره در رولبرینگ های مخروطی دو ردیفه که پیشوند K دارند.

DB      دو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت به پشت جفت شده باشند.حروفی که بلافاصله بعد از DB می آیند بیانگر مقدار لقی یا بار اولیه جفت بلبرینگ در موقع نصب می باشد. در مورد رولبرینگ مخروطی اگر از رینگ های فاصله گذار بین حلقه های خارجی یا داخلی دو بلبرینگ به نحوی استفاده شود که یک ترکیب متداول نباشد این خصوصیت به وسیله یک عدد دو رقمی که مابین DB و حروف فوق الذکر قرار می گیرد بیان می شود . علائم مشخص کننده لقی و بار اولیه بصورت زیر هستند:

 • A: بار اولیه سبک (در بلبرینگ‎های تماس زاویه ای)
 • B: بار اولیه بیشتر از A (در بلبرینگ‎های تماس زاویه ای)
 • C: بار اولیه بیشتر از B(در بلبرینگ‎های تماس زاویه ای)
 • CA: لقی محوری کم (در بلبرینگ‎های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CB: لقی محوری بیشتر از CA (در بلبرینگ‎های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CC: لقی محوری بیشتر از CB (در بلبرینگ‎های شیار عمیق)
 • CG: لقی صفر (رولبرینگ های مخروطی)
 • C: لقی محوری مخصوص بر حسب um
 • GA: بار اولیه سبک (دربلبرینگ‎های شیار عمیق)
 • GB: بار اولیه بیشتر از GA (در بلبرینگ‎های شیار عمیق)
 • G: بار اولیه مخصوص بر حسب daN

DF                     دو بلبرینگ شیار عمیق، تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت روبرو جفت شده باشند. برای درک شماره های تکمیلی که نشاندهنده مقدار لقی داخلی ، بار اولیه یا استفاده از رینگ فاصله گذار هستند.

DG                    دو بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب به صورت پشت به پشت ، روبرو یا پشت سر ه جفت شده باشند اطلاعات تکمیلی در مورد لقی و باراولیه همان توضیحات ذکر شده در مورد DB است.

DH                    بلبرینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر محفظه

DP                     قطر سوراخ داخلی واشر محفظه کوچکتر از استاندارد ( استاندارد اولیه )

DR                    دو بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای ، به گونه ای جفت شده باشند که بار بطور یکنواخت روی آنها توزیع شود.

DS                     ۱- بلبرینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر شافت
۲- مجموعه شیار دار غلتک های سوزنی و قفسه

DT                    دو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت سرهم جفت شده باشند. اعداد مشخص کننده حالت های گوناگون استفاده از حلقه فاصله گذار در رولبرینگ های مخروطی هستند در قسمت DB توضیح داده شده است .

DV                    شیار در حلقه بیرونی بلبرینگ‎های شیار عمیق جهت جازدن کاسه نمدهای لاستیکی یا فلزی ، حلقه داخلی شیار ندارد.

D8                     عدم وجود شیار در بلبرینگ‎های شیار عمیق برای جا زدن کاسه نمد

۱---->2---->3---->4---->5
[کل: ۲ میانگین: ۵]

پربازدیدترین‌ها

دیدگاه‌ها

خوشحال خواهیم شد که اولین دیدگاه را شما ارسال نمائید.

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

برای دریافت آخرین خبرها و محصولات ما به کانال تلگرام ما بپیوندید