آشنایی با کدهای بلبرینگ پارت ۲ (E تا Q)

7196 بازدید

۱۳۹۷-۱۰-۰۵

آشنایی با کدهای بلبرینگ

با توجه به تنوع بسیار زیاد بلبرینگ و رولبرینگ ها و همچنین با توجه به مصارف مختلف بلبرینگ و رولبرینگ‎ها در صنایع مختلف مانند تولید ماشین لباسشویی صنعتی و… همچنین کاربرد‎های بسیار زیاد بلبرینگ ها و رولبرینگ ها در محیط های مختلف و خاص که باید برای هر محیط و هر شرایط کاری بلبرینگ و رولبرینگ خاصی طراحی شود و بکار گرفته شود، و همچنین برای سهولت کار استانداردهایی از طرف شرکت های سازنده تعریف شده است.

در جدول زیر کدها و مشخصات بلبرینگ‌ها را با مفهوم هر کد معرفی میکنیم.

نمونه بلبرینگ 2 آر اس

نمونه بلبرینگ ۲ آر اس

اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ‎ها

کد                مفهوم کد

E         اصلاحات در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری بلبرینگ دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می‎گردد اما در بلبرینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره بلبرینگ قرار می‎گیرد. مثال:

 • ۶۲۰۶E ساچمه هایی بزرگتر از اندازه معمول در بلبرینگ های شیار عمیق
 • NUP314E غلتک های بزرگتر و یا تعداد بیشتر نسبت به طراحی اولیه در رولبرینگ های استوانه ای
 • ۲۹۳۲۰E غلتک های بزرگتر نسبت به نوع بدون E در رولبرینگ های بشکه ای کف گرد

EC             غلتک‎های بزرگتر و بیشتر، افزایش قدرت تحمل بار محوری نسبت به طراحی اولیه رولبرینگ‎های استوانه‎ای یک ردیفه

FA             تمرکز قفسه F بر حلقه بیرونی

FB             تمرکز قفسه F بر حلقه داخلی

FE             قفسه فولادی ماشینکاری شده که فسفاته شده باشد.

FMA         قفسه فولادی ماشینکاری شده برای رولبرینگ‎های سوزنی

FP              قفسه ماشینکاری شده فولادی یا چدن گرافیت کروی که دارای جا ساچمه برقوکاری شده باشد. این قفسه‎ها ممکن است روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.

۲F              بلبرینگ‎های ایگرگ با فلینجر در دو طرف

۲FF            بلبرینگ‎های ایگرگ با فلینجر تو پر در دو طرف

G               بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب به صورت دوتایی آماده شده باشد. دو بلبرینگ ای که این پسوند را داشته باشند می توانند بصورت پشت به پشت، روبرو یا پشت سر هم نصب شوند. در حالات پشت به پشت و روبرو، جفت بلبرینگ‎ها مقداری لقی محوری خواهد داشت.

GA            بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه‎ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت جفت بلبرینگ مقدار کمی بار اولیه بعد از نصب خواهد داشت.

GB             بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه‎ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت مقدار بار اولیه جفت بلبرینگ از حالت GA بیشتر است.

GC            بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه‎ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. در این حالت مقدار بار اولیه جفت بلبرینگ از حالت GB بیشتر است.

GP             رولبرینگ سوزنی که از لحاظ تولید صدا کنترل شده باشد.

H                ۱- قفسه پرسی از فولاد سخت کاری شده
۲- کاهش تلورانس قطر داخلی در رولبرینگ‎های سوزنی بدون حلقه داخلی. اعدادی که به دنبال H می‎آیند نشاندهنده دامنه تلورانس بر حسب um هستند نظیر H+20+27

HA      سخت کاری سطحی کل بلبرینگ یا اجزاء خاصی از آن که با ذکر اعداد زیر همراه با HA جزء خاص مذکور مشخص می‎شود:

 • کد ۰: کل بلبرینگ
 • کد ۱: حلقه‎های بیرونی و داخلی
 • کد ۲: حلقه بیرونی
 • کد ۳: حلقه داخلی
 • کد ۴: حلقه بیرونی، حلقه داخلی و اجزاء غلتشی
 • کد ۵: اجزاء غلتشی
 • کد ۶: حلقه بیرونی و اجزاء غلتشی
 • کد ۷: حلقه داخلی و اجزاء غلتشی

HB             بلبرینگ ای که کل آن اجزاء خاصی از آن از بینایت باشد. برای تشخیص اینکه کدام قسمت بینایتی شده است به علائم ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE,HB,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی‎شوند.

HE             بلبرینگ یا قطعاتی از بلبرینگ که از فولاد ذوب مجدد در خلا ساخته شده است. برای تشخیص اینکه کدام قسمت از چنین جنسی است به اعداد ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .

HM            بلبرینگ یا اجزای بلبرینگ که سختی ماتنزینی شده اند. علائم ذکر شده در پسوند HA مشخص کننده اجزاء مارتزیتی هستند. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال (از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .

 HT     بلبرینگ پرشده با گریس دما بالا (۱۳۰C). مشخصات دقیق تر گریس به وسیله یک عدد دو رقمی بعد از HT بیان می شود. هرگونه تغییری در مقدار استاندارد گریس موجود در بلبرینگ (۲۵% تا ۳۵% فضای خالی بلبرینگ) با اضافه نمودن یکی از حروف زیر به شماره اصلی مشخص می گردد:

 • A: مقدار گریس کمتر از استاندارد.
 • B: مقدار گریس بیشتر ازحد استاندارد.
 • C: مقدار گریس بیشتر از حد B (کاملاپر)

HU             بلبرینگ یا اجزاء بلبرینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت بلبرینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می‎شود.

HV             بلبرینگ یا اجزاء بلبرینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت بلبرینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می‎شود.

IS               رولبرینگ سوزنی با سوراخ‎های روانکاری در حلقه داخلی. تعداد سوراخها به وسیله اعدادی که به دنبال IS می‎آیند مشخص می‎شود.

J                 قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده. انواع مختلف آن از لحاظ مواد و طراحی بوسیله یک رقم مشخص می‎شود.

JA              قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده، متمرکز بر روی حلقه بیرونی

JBCS         قفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ‎های سوزنی (مجموعه غلتک‎های سوزنی با قفسه)

JBS            قفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ‎های سوزنی

JE              قفسه پرسی از ورقه فولادی سخت کاری نشده و فسفاته شده

JR              قفسه مرکب از دو واشر فولادی سخت کاری نشده که بهم پرچ شده باشند.

JW             قفسه جوشکاری شده از فولاد سخت کاری نشده

K               حلقه داخلی مخروطی با شیب ۱:۱۲

K30           حلقه داخلی مخروطی با شیب ۱:۳۰

L                قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، طراحی و مواد مختلف این نوع قفسه با ارقام مشخص می‎گردد.

LA             قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه بیرونی

LB             قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه داخلی

LHT          بلبرینگ محتوی گریسی که در دماهای پایین و بالا قابلیت کارکرد دارد (از ۱۴۰+ درجه سانتی گراد تا ۴۰- درجه سانتی گراد) نوع گریس با ذکر یک عدد دو رقمی بعد از LHT مشخص می‎شود. هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس به وسیله حروفی که در پسوند HT آورده شده است، مشخص می‎شود.

LO             بلبرینگ حفاظت شده توسط روغن با ویسکوزیته پایین. نوع روغن با ذکر ارقام اضافی مشخص می‎شود.

LP             قفسه ماشینکاری شده از آلیاژهای سبک که مته کاری یا برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن اسن روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.

LPS           قفسه ماشین کاری شده از جنس آلیاژهای سبک‎، دارای سوراخ‎های مته کاری یا برقو کاری شده، متمرکز روی حلقه‎های داخلی یا بیرونی‎، باشیارهای روانکاری روی سطح راهنما.

LS              کاسه نمدی که سطح تماس آن با حلقه‎های داخلی و خارجی کم است و در یک طرف برینگ قراردارد.

۴T              بلبرینگ محتوی گریس مخصوص برای دماهای پایین (۵۰- درجه سانتی گراد) مشخصات گریس با یک عدد دورقمی که بعد از LT ذکر می گردد مشخص می‎شود. هرگونه تغییری در اندازه استاندارد گریس موجود در بلبرینگ بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT معین می‎گردد.

M               قفسه ماشینکاری شده برنجی، انواع مختلف آن از نظر مواد و طراحی به وسیله یک عدد مشخص می‎شود.

MA            قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس بیرونی

MAS          قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس بیرونی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری

MB            قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس داخلی

MBS          قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه کنس، دارای شیارهای مخصوص روانکاری

MO            بلبرینگ ای که توسط روغن یا ویسکوزیته متوسط محافظت شده باشد. ذکر یک رقم نوع روغن را مشخص می‎کند.

MP            قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده، متمرکز روی کنس داخلی یا بیرونی

MPS          قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخ‎های مته کاری یا برقوکاری شده، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی، با شیارهای روانکاری بر روی سطوح راهنما.

MT            بلبرینگ محتوی گریس دما متوسط (۱۱۰+ درجه سانتی گراد تا ۳۰- درجه سانتی گراد) نوع گریس با یک عدد دو رقمی بعد از MT مشخص می‎شود. هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس، بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT مشخص می‎گردد.

N                جای خار در کنس بیرونی بلبرینگ

NR             جای خار و خار در کنس بیرونی بلبرینگ (برای تثبیت محوری بلبرینگ)

N1              یک شکاف در لبه بیرونی کنس بیرونی جهت تثبیت شعاعی بلبرینگ

N2              دو شکاف قرینه نسبت به قطر، در لبه های بیرونی کنس بیرونی جهت تثبیت شعاعی بلبرینگ

N4              N+N2 : N4، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت مقابل جای خار قرار دارد.

N6              N+N2 : N6، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت جای خار قرار دارد.

P                قفسه پلی آمید ۶۶ تقویت شده با الیاف شیشه که با روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به اجزای غلتنده مرکز شده است.

P1              قفسه ساخته شده به روش قالبگیری تزریقی از پلاستیک تقویت شده یا فیبر شیشه‎ای

P2              رولبرینگ بشکه‎ای با کنس بیرونی دو تکه

P3              رولبرینگ پشت بند با سطح بیرونی مسطح

PR             رولبرینگ بشکه‎ای با کنس بیرونی دو تکه و حلقه فاصله دهنده کالیبر شده بین دو نیمه کنس بیرونی

P4              دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۴ استاندارد ISO (دقیقتر از P5)

P4A           دقت ابعاد مطابق کلاس ۴ استاندارد ISO و دقت چرخش مطابق کلاس ۹AFBMA

P5              دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۵ استاندارد ISO (دقیقتر از P6)

P6              دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۶ استاندارد ISO

PA9           دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس AFBMA9

PA9B        دقت ابعاد مطابق کلاس AFBMA9 دقت چرخش بهتر از کلاس AFBMA9

QBC          چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه‎ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در جلوی هر یک از این بلبرینگ‎ها به صورت پشت سرهم. شماره‎های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده‎اند.

QBT          چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه‎ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در یک طرف یکی از این بلبرینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره‎های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده‎اند.

QFC          چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه‎ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تا هریک در یک سمت یکی از بلبرینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB تو ضیح داده شده اند.

QFT          چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه‎ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تای دیگر در یک طرف یکی از بلبرینگ‎ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده‎اند.

QR             چهار بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه‎ای منطبق شده جهت تحمل یکسان بار توزیعی شعاعی

QT             چهار بلبرینگ شیار عمیق یاتماس زاویه‎ای منطبق شده برای نصب یه صورت پشت سرهم

Q05            ارتعاش بسیار کم

Q06            ارتعاش کمتر از نرمال

Q5              سطح ارتعاش بسیار پایین (جانشین C7)

Q6              سطح ارتعاش پایین تر از نرمال (جانشین C6)

۰/۵ (۰ نظر)
پیشنهاد میکنیم این مقاله رو از دست ندید
4 نکته‎ مورد ‎اهمیت ‎درهتل ‎ها

پربازدیدترین‌ها

دیدگاه‌ها

خوشحال خواهیم شد که اولین دیدگاه را شما ارسال نمائید.

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

برای دریافت آخرین خبرها و محصولات ما به کانال تلگرام ما بپیوندید