انواع شیر خودکار

انواع  شیر خودکار برای تنظیم و کنترل جریان به کار برده می‎شود. شیر خودکار یا شیر یکطرفه انواع گوناگونی دارد که از آن جمله می‎توان به سه نوع شیر یکطرفه نوسانی، شیر یکطرفه دیسکی و شیر یکطرفه بالا رفتنی اشاره کرد.

انواع شیر خودکار

شیر خودکار یا شیر یکطرفه انواع گوناگونی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. شیر یکطرفه نوسانی (Swing check valve):
  2. شیر یکطرفه نوسانی از نوع ویفر (Swing type wafer check valve)
  3. شیر یکطرفه دیسکی (Disk check valve)
  4. شیر یکطرفه با دیسک دوتکه (Split disk check valve)
  5. شیر یکطرفه بالا رفتنی(Lift check valve)