انواع شیر خودکار

شیر خودکار برای تنظیم و کنترل جریان به کار برده می‎شود. شیر خودکار یا شیر یکطرفه انواع گوناگونی دارد که از آن جمله می‎توان به سه نوع شیر یکطرفه نوسانی، شیر یکطرفه دیسکی و شیر یکطرفه بالا رفتنی اشاره کرد.