چیدمان دیگ‎خانه

چیدمان دیگ‎خانه دارای چند دیگ بخار

چیدمان دیگ‎خانه در شرایط گفته شده، در دیگ‎خانه‎هایی که بیش از یک بویلر در آن باشد برای اتصال دیگ‎های بخار به کلکتور مشترک باید به نکات زیر توجه نمود. باید دقت نمود که تمامی نکات زیر به دقت مورد اجرا قرار گیرند.

چیدمان تجهیزات دیگ‎خانه

 

چیدمان تجهیزات دیگ‎خانه دارای چند دیگ بخار

 

نصب شیر یک‎طرفه

برای جلوگیری از برگشت بخار از سمت بویلرهای در حال کار به سمت بویلر خاموش باید بعد از شیر اصلی یک شیر یک‎طرفه نصب نمود. شیرهای یکطرفه به دو دسته کلی تقسیم می‎شوند:

  1. شیرهایی که صرفاً باجریان سیال باز و بسته می‎شوند.
  2. شیرهایی که علاوه بر نیروی سیال توسط نیروی خارجی (فنر و یا وزنه) بسته می‎شوند.

برای خطوط بخار بهترین انتخاب شیر یکطرفه سوپاپی فنردار است. فنر موجود بر روی دیسک شیر کمک می‎کند اولاً زمان بسته شدن دیسک بسیار کوتاه و دقیق باشد و ثانیاً نوسانات جریان باعث ایجاد نشتی در آن نشود.