پودر رسوب گیر

پودر رسوبگیر برای دیگ بخار

پودر رسوب گیر محصولی است که برای رسوب زدایی از دیگ بخار استفاده می شود. ابتدا مقداری از این پودر را درظرف آب ولرمی حل می نماییم، سپس هر روز صبح بعد از تخلیه حدود 30 ثانیه ای دیگ بخار این محلول را به منبع آب کندانس اضافه می کنیم، سپس اقدام به استارت دستگاه می نماییم. مقدار مصرف این محلول به اندازه ای است که PH آب بین 9 تا 11 برسد.

مصرف پودر رسوب گیر برای مکانهایی که بخار بسته دارند و از سختی گیر رزینی استفاده می کنند پیشنهاد نمی شود و به جای آن باید از cs150 یا cs160 استفاده شود.

مایع رسوبگیر برای دیگ بخار

آب طبیعی یا خام برای تغذیه دیگ بخار مناسب نیست. مگر اینکه بطور صحیح تصفیه شده باشد و سختی آن گرفته شود. همچنین با افزودن مواد شیمیایی مناسب مانند رسوب گیر مایع CS160 اکسیژن محلول در آب گرفته شده تا باعث خوردگی و اکسید شدگی لوله های دستگاه نشود.

تشکیل رسوبات در لوله ها باعث کاهش میزان انتقال حرارت شده و بدین ترتیب حرارت فلز بالا رفته و نقاط داغ روی لوله بوجود می آید.

رسوب گیر مایع CS160 جهت رسوب زدایی دیگ بخار مورد استفاده قرار می گیرد. برای بالا بردن PH آب و همچنین جهت ته نشین کرده رسوبات در داخل دستگاه دیگ بخار از این مواد استفاده می گردد. لازم به ذکر است که پایین بودن PH آب به مرور زمان باعث خوردگی می گردد.

زیر آب زدن در دستگاه بخار به صورت متناوب و یا هر روز صبح قبل از استارت دستگاه ضرورت دارد. این ماده مانع از ترکیب اکسیژن با آب داخل دستگاه می گردد.