پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار را جهت کنترل میزان فشار بر روی دستگاه نصب می کنند. این دستگاه برای کنترل فشار بخار داخل دیگ بخار، استفاده شده و در زمان نیاز دستگاه را قطع یا وصل می نماید؛ همانطوری که از بیانش مشخص است با فشار داخلی دیگ بوسیله یک لوله نازک مرتبط است، و زمانی که فشار داخل دیگ از حالت تنظیم بالاتر رفت، برق سیستم مشعل را قطع کرده و دیگ بخار از حالت بهره برداری (خاموش شدن مشعل) خارج می شود.

پرشر سوئیچ ها از نظر فشار، بین 0 تا 10 اتمسفر یا 0 تا 20 اتمسفر ساخته می شوند، چون که دیگ های بخار فشار پایین بین صفر تا 10 بار و دیگ های فشار متوسط بین صفر تا 20 بار کار می کنند.  در صورتیکه پرشر سوئیچ کنترل دارای مقاومت رزیستانی باشد، با بالا رفتن فشار بخار تغییراتی از نظر اهمی بوجود آمده و به مدار سوخت فرمان کم و زیاد شدن را صادر می نماید. این نوع پرشر را پرشرهای رزیستانس می نامند.

اجزای پرشر سوئیچ

  1. پوسته
  2. فنر
  3. شفت
  4. کنتاکت های برق
  5. سیستم آکاردئونی
  6. پایه های شفت
  7. لوله خروجی