مواد بهسازی آب برای دیگ بخار

آب طبیعی یا خام برای تغذیه دیگ بخار مناسب نیست. مگر اینکه مواد بهسازی آب برای دیگ بخار استفاده شده باشد و سختی آن گرفته شود. همچنین با افزودن مواد شیمیایی مناسب مانند رسوبگیر دیگ بخار (Boiler pro-tek) اکسیژن محلول در آب گرفته شده تا باعث خوردگی و اکسید شدگی لوله های دستگاه نشود.

تشکیل رسوبات در لوله ها باعث کاهش میزان انتقال حرارت شده و بدین ترتیب حرارت فلز بالا رفته و نقاط داغ روی لوله بوجود می آید.

مواد بهسازی آب برای دیگ بخار (Boiler  pro-tek) جهت رسوب زدایی دیگ بخار مورد استفاده قرار می گیرد. برای بالا بردن PH آب و همچنین جهت ته نشین کرده رسوبات در داخل دستگاه دیگ بخار از این مواد استفاده می گردد. لازم به ذکر است که پایین بودن PH آب به مرور زمان باعث خوردگی می گردد.

زیر آب زدن در دستگاه بخار به صورت متناوب و یا هر روز صبح قبل از استارت دستگاه ضرورت دارد. این ماده مانع از ترکیب اکسیژن با آب داخل دستگاه می گردد.

طریقه مصرف رسوبگیر دیگ بخار (Boiler pro-tek)

بهترین حالت مصرف این ماده تزریق متناوب آن به دستگاه بخار می باشد. مقدار مصرف آن به اندازه ای است که PH آب موجود را به عدد حدود 11 برساند. استفاده از این مایع موجب تجمع یون های کلسیم و منیزیم در کف دستگاه می گردد که با تخلیه روزانه از دستگاه خارج می گردد.

رسوب گیر دیگ بخار

این مایع را زمانی که داخل دیگ میریزید باید ph آب بین 9-11 باشد.

از روی کیت زیر رنگ و ph  رو چک کنید.

طیف رنگ درکیت ph سنج