قیمت سختی گیر رزینی

سختی گیر دستی یکی از انواع سختی گیر رزینی می باشد. قیمت سختی گیر رزینی بستگی به رزین بکار رفته در آن دارد. دستگاه های سختی گیر رزینی به شکل استوانه های فلزی هستند که درون آن ها ذرات رزین قرار می گیرد و داخل سطح آن با رنگ اپوکسی پوشش داده می شود تا از خوردگی جلوگیری گردد و طول عمر دستگاه افزایش یابد.

در تمامی سیستم های سختی گیر رزینی واجب است که به صورت دوره ای رزین شسته شود و شستشوی معکوس (back wash) صورت گیرد تا از رسوب مواد معدنی سخت جلوگیری گردد. در سختی گیر رزینی دستی عملیات احیای رزین به صورت دستی و توسط شیر دستی انجام می گیرد.

شیر دستی مگر در سایزهای بزرگ دیگر استفاده نمی شوند. در سختی گیرهای مجهز به شیر دستی کلیه مراحل توسط اپراتور انجام می شود. بزرگ ترین مشکل شیرهای دستی در مکش نمک آنها است.

سختی گیر دستی

نحوه محاسبه ظرفیت سختی‎گیرهای رزینی

ظرفیت سختی‎گیر رزینی در 24 ساعت یا بعبارتی قدرت دستگاه، با استفاده از روش زیر محاسبه می‎گردد. لازم به ذکر است که هر 25 لیتر رزین 21 کیلوگرم می‎باشد و دو برابر حجم رزین پرت آب است.

15/7* طول سرویس * سختی کل * حداکثر دبی که از سختی‎گیر عبور می‎کند = ظرفیت سختی گیر رزینی

  • واحد حداکثر دبی که از سختی‎گیر عبور می‎کند یا مصرف  آب در 24 ساعت: h/m3
  • واحد سختی کل: ppm
  • واحد طول سرویس: h