قیمت سختی گیر اتوماتیک

سختی گیر اتوماتیک یکی از انواع سختی گیر رزینی می باشد. یکی از عوامل موثر در قیمت سختی گیر اتوماتیک رزین این دستگاه میباشد. دستگاه های سختی گیر رزینی به شکل استوانه های فلزی هستند که درون آن ها ذرات رزین قرار می گیرد و داخل سطح آن با رنگ اپوکسی پوشش داده می شود تا از خوردگی جلوگیری گردد و طول عمر دستگاه افزایش یابد.

در تمامی سیستم های سختی گیر رزینی واجب است که به صورت دوره ای رزین شسته شود و شستشوی معکوس (back wash) صورت گیرد تا از رسوب  مواد معدنی سخت جلوگیری گردد. در سختی گیر رزینی اتوماتیک عملیات احیاء با استفاده از شیر تمام اتوماتیک و بدون نیاز به اپراتور، بر مبنای سیستم تنظیم جریانی یا زمانی به صورت خودکار انجام می پذیرد.

در سختی گیر رزینی اتوماتیک از شیر  چندراهه مخازن FRP استفاده می گردد. این شیرها دارای 5 حالت عملکرد بوده و علاوه بر سه حالت سرویس، شستشوی معکوس و احیاء می توان حالت پرکن تانک و نمک و سیکل شستشوی کند و سریع را نیز انتخاب کرد. در مدل دستی این شیرها تنظیمات از پیش تعیین شده مراحل سرویس و شستشوی معکوس و احیاء را انجام می دهد.

سختی گیر اتوماتیک

نحوه محاسبه ظرفیت سختی‎گیرهای رزینی

ظرفیت سختی‎گیر رزینی در 24 ساعت یا بعبارتی قدرت دستگاه، با استفاده از روش زیر محاسبه می‎گردد. لازم به ذکر است که هر 25 لیتر رزین 21 کیلوگرم می‎باشد و دو برابر حجم رزین پرت آب است.

15/7* طول سرویس * سختی کل * حداکثر دبی که از سختی‎گیر عبور می‎کند = ظرفیت سختی گیر رزینی

  • واحد حداکثر دبی که از سختی‎گیر عبور می‎کند یا مصرف آب در 24 ساعت: h/m3
  • واحد سختی کل: ppm
  • واحد طول سرویس: h