فروش تابلو برق

فروش تابلو برق صنعتی توسط گروه صنعتی آکروپارس به صورت سلولی.

تابلو برق صنعتی چیست؟

تابلو برق در حقیقت فضايي فلزی است که همانند قفسه کتاب تجهيزات برقي در آن نصب مي شوند و البته تابلو‎ها می‎توانند در بر گیرنده تجهیزات پنیوماتیک نیز باشند مانند شیر‎های برقی، کمپرسور و…

در تعريف تابلو لزومي ندارد آنرا حتمأ يک فضاي بسته فلزي بدانيم بلکه فضاي بسته فلزي، نوعي از تابلو محسوب مي شود.

برخی از انواع تابلو از نظر ساختمان آن‎ها

  •  تابلوهای ایستاده
  •  دیواری
  • میزی
  • رک

هر یک از آن‎ها ساختمان منحصر به فردی دارند و کاربرد آن‎ها نیز متفاوت است.

در ادامه به معرفی برخی از موارد جزئی میپردازیم.
تابلوهای برق:

 

تابلو برق

 

انواع تابلوها:

  1. تابلوی ایستاده قابل دسترسی از جلو سلولی
  2. تمام بسته دیواری که خود این تابلو ها می توانند اصلی- نیمه اصلی و فرعی باشند.

 

تابلو برق ایستاده دسترسی از جلو

 

تابلوی اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعیف ترانس متصل است.

 

تابلو برق اصلی

 

تابلوی نیمه اصلی :اینگونه تابلو ها ی برق بلوک ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و ازتابلوی اصلی تغذیه می شود.

 

تابلو برق نیمه اصلی

 

تابلوی فرعی: برای توزیع و کنترل سیستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنایی و غیره به کار می رود و از تابلوی اصلی تغذیه می شود.

 

تابلو برق فرعی

 

معمولا تابلو‎های موتور خانه از نوع ایستاده و بقیه تابلوها از نوع توکار تمام بسته می باشد.