عیب یابی دیگ بخار

هدف از نوشتن این مطلب، ارائه راهنمای عیب یابی دیگ بخار برای کمک به تشخیص عملکرد صحیح دیگ بخار و در صورت عملکرد ضعیف دستگاه، تشخیص به موقع علل اصلی و رفع آن می‎باشد.

عیب‎یابی دیگ بخار

عیب یابی دیگ بخار

عدم آبگیری دیگ بخار

اگر دیگ بخار آبگیری نمی‎کند یکی از مشکلات زیر ممکن است رخ داده باشد:

 1. اتصالات الکتریکی لول کنترل محکم بسته نشده باشند و یا صحیح نباشند.
 2. شیر تغذیه ورود آب به دیگ بخار بسته باشد و یا مشکل داشته باشد.
 3. اتصالات روی پایانه پمپ صحیح و یا محکم نباشد.
 4. صافی آب رسوب گرفته و یا کثیف شده باشد.
 5. آب منبع تغذیه بویلر تخلیه شده باشد.
 6. رله اضافه بار مربوطه عمل کرده باشد.
 7. اتصالات صحیح بسته نشده باشند.
 8. کلید پمپ روی حالت روشن نباشد.
 9. کنتاکتور پمپ مشکل داشته باشد.
 10. شیر تغذیه روی منبع بسته باشد.
 11. لول کنترل مشکل داشته باشد.
 12. دور موتور پمپ برعکس باشد.
 13. پمپ آب هواگیری کرده باشد.
 14. شناور (فلوتر) گیر کرده باشد.
 15. شیر زیر لول کنترل باز نباشد.
 16. فیوز مدار پمپ سوخته باشد.

کار نکردن مشعل دیگ بخار

اگر مشعل شروع به کار کردن نمی‎کند یکی از مشکلات زیر ممکن است رخ داده باشد:

 1. چشم الکتریکی در معرض نور قرار گرفته باشد.
 2. رله اضافه بار مربوطه عمل کرده باشد.
 3. کنتاکتور مربوطه مشکل داشته باشد.
 4. بویلر در وضعیت (LOCK OFF) باشد.
 5. کلید مشعل روی حالت روشن نباشد.
 6. درب مشعل محکم بسته نشده باشد.
 7. اتصالات محکم بسته نشده باشند.
 8. شیرهای مسیر سوخت بسته باشد.
 9. مدار الکتریکی دارای اشکال باشد.
 10. فیوز در مدار سوخته باشد.

تولید نشدن جرقه

اگر جرقه تولید نمی‎شود یکی از مشکلات زیر ممکن است رخ داده باشد:

 1. ترانسفورماتور جرقه خراب است.
 2. الکترودهای جرقه کثیف باشند.
 3. تنظیم الکترودها غلط است.
 4. الکترود جرقه شکسته باشد.
 5. اتصالات کامل نیست.

خاموش شدن مشعل در حین کار

اگر مشعل در حین کار خاموش می‎شود یکی از مشکلات زیر ممکن است رخ داده باشد:

 1. در صورت استفاده از مازوت به عنوان سوخت، ممکن است سوخت سرد شده باشد.
 2. فیوز کنترل‎کننده مدار فرمان سوخته باشد.
 3. شیر برقی سوخت دچار مشکل شده باشد.
 4. اشکالی در مسیر سوخت پیش آمده باشد.
 5. نسبت هوا و سوخت درست نباشد.
 6. اتصالات الکتریکی شل شده باشد.
 7. آب داخل سوخت نفوذ کرده باشد.
 8. چشم الکتریکی خراب شده باشد.
 9. پمپ سوخت از کار افتاده باشد.
 10. پمپ سوخت هوا کشیده باشد.
 11. سوخت تمام شده باشد.
 12. دمپر هوا گیر کرده باشد.
 13. برق قطع شده باشد.

دود کردن شعله

اگر شعله دود می‎کند یکی از مشکلات زیر ممکن است رخ داده باشد:

 1. در صورت استفاده از مازوت به عنوان سوخت، ممکن است دمای سوخت کم باشد.
 2. در مسیر دودکش مشکل بوجود آمده باشد.
 3. تناسب سوخت و هوا صحیح نباشد.
 4. لوله‎های گذر کثیف شده باشد.
 5. فشار سوخت زیاد باشد.

خاموش و روشن شدن مشعل

اگر مشعل دائماً خاموش و روشن می‎شود یکی از مشکلات زیر ممکن است رخ داده باشد:

 1. نشت لوله‎های مسی باعث اختلال کار در کلیدهای فشاری شده باشد.
 2. بار بویلر نسبت به اندازه و ظرفیت آن کم باشد.
 3. درب مشعل محکم بسته نشده باشد.
 4. کلیدهای فشاری خراب شده باشد.

ایجاد نشدن شعله

 1. میکروسوئیچ‎های مسیر دمپر هوا و سوخت عمل نکرده باشند.
 2. کلیدهای فشاری هوا عمل نکرده باشند.
 3. اتصالات صحیح یا محکم نباشند.
 4. صافی سوخت کثیف شده باشد.
 5. منبع سوخت تخلیه شده باشد.
 6. ترموستات خراب شده باشد.
 7. سوخت سرد شده باشد.

خاموش شدن شعله

اگر مشعل روشن شده ولی بلافاصله خاموش می‎شود یکی از مشکلات زیر ممکن است رخ داده باشد:

 1. چشم الکتریکی کثیف باشد.
 2. در مسیر نور شعله و چشم الکتریکی مانع قرار داشته باشد.
 3. اتصالات الکتریکی محکم نباشد.
 4. اتصالات الکتریکی در مدار چشم الکتریکی بر عکس بسته شده است.
 5. جریان دریافتی چشم الکتریکی کم است.
 6. نسبت سوخت و هوا مناسب نیست و شعله کامل ایجاد نمی‎شود.

عیب یابی دیگ بخار در مرحله اول توسط شخص عادی میتواند انجام شود اما در مرحله بعدی و تعمیر حتما باید توسط شخصی که فنی در این زمینه هست انجام شود.