ضد رسوب لباسشویی صنعتی

وجود رسوبات آب بعد از مدتی موجب کاهش قدرت ماشین لباسشویی صنعتی و کاهش کیفیت شستشو می‎گردد؛ ایجاد رسوب بعد از مدتی باعث مسدود شده فشار آب به دستگاه شده و در نتیجه از فشار آب دستگاه می‎کاهد. در نتیجه بهبود عملکرد دستگاه به میزان زیادی به استفاده از مواد جرم‎گیر و فیلتر ضد رسوب لباسشویی صنعتی وابسته است.

فیلتر ضد رسوب ارائه شده توسط آکروپارس در مسیر آب ورودی قرار می‎گیرد و با باردار کردن ذرات آب قبل از ورود به دستگاه از ایجاد رسوبات جلوگیری به عمل می‎آورد. نصب و استفاده از این دستگاه بسیار راحت بوده و نیاز به هیچگونه تعمیر و نگهداری نخواهد داشت.

فواید استفاده از فیلتر ضد رسوب لباسشویی صنعتی

فواید استفاده از فیلتر ضد رسوب لباسشویی صنعتی به شرح زیر می‎باشد:

  1. جلوگیری از ایجاد جرم و رسوب در قسمت‎های مختلف دستگاه
  2. افزایش قدرت و طول عمر دستگاه
  3. حذف هزینه‎های تعمیر و سرویس
  4. صرفه‎جویی در مصرف انرژی
  5. ایجاد نتیجه بهتر شستشو

فیلتر ضد رسوب لباسشویی صنعتی