شوینده موتور

شوینده موتور نانو با استفاده از تکنولوژی نانو برای شستشوی سطح بیرونی موتور اتومبیل تولید شده است. این محصول تمامی قطعات پلاستیکی و فلزی سطح بیرونی موتور را بدون آسیب زدن به خودرو به آسانی تمیز می نماید.

مزایای استفاده از موتور شوی

استفاد از  شوینده موتور نانو مزایای زیر را در بر دارد:

  1. پاک کردن رسوبات بین اجزای موتور
  2.  تسهیل از بین بردن بقایای روغن موتور
  3. افزایش عمر موتور

نحوه استفاده از شوینده موتور  نانو

طریقه استفاده از این محصول به شرح زیر می باشد:

مایع را با مقداری آب ترکیب کرده و به سطح بیرونی موتور خودرو و قطعات اسپری نموده و پس از چند دقیقه با استفاده از دستمال یا فشار بخار دستگاه کارواش بخار آلودگی ها را تمیز نمایید.  شوینده موتور نانو با قدرت پاک کنندگی فوق العاده خود تمامی قسمت های موتور و مسیر های انتقال آب خودرو را تمیز می نماید.

موتور شوی