سختی گیر اسمز معکوس

از سختی گیر اسمز معکوس برای از بین بردن سختی آب استفاده می گردد. در تصفیه آب به روش اسمز معکوس، آب به داخل محفظه ای هدایت می شود که شامل غشاء نیمه تراوا می باشد؛ بدین صورت که تنها مولکول های آب خالص قادر به عبور از این غشاء بوده و نمک های محلول آب که در جریان آب تغلیظ شده اند، در این روش از آب جدا شده و آب تولید شده از هر ناخالصی و نمک های محلول در خود، تمیز می شود.

اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکی است که می تواند از محلولی ناخالص، حلال تقریباً خالص تهیه کند.

طریقه عملکرد ریورس اسمز (Reverse osmosis)

در فرآیند اسمزی، آب در غشای نیمه تراوا از سمت خالص به سمت ناخالص حرکت می کند در حالی که در اسمز معکوس از فشار برای معکوس کردن جریان اسمزی درون غشاء نیمه تراوا استفاده می شود.

آبی که تحت فشار به ممبران می رسد کلیه نمک های محلول و نامحلول خود را از دست می دهد و به صورت آب تقریباً خالص از غشاء خارج می شود. بنابر کیفیت آب ورودی بخشی از آن نیز به صورت پسماند از سیستم خارج می گردد.

وظیفه اصلی در شیرین کردن آب در دستگاه های RO به عهده ممبران (غشاء نیمه تراوا) است. این بدین معناست که ممبران برای برخی ذرات تراوا بوده و برای برخی دیگر تراوا نیستند. غشاءهای بکار رفته در سیستم ریورس اسمز برای آب تراوا بوده و برای املاح غیر تراوا هستند. به عبارتی این سیستم فقط به آب اجازه ی عبور می دهد.

سختی گیر اسمز معکوس

انواع دستگاه سختی گیر اسمز معکوس

انواع دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس به شرح زیر می باشد:

  1. خانگی
  2. نیمه صنعتی
  3. صنعتی

کاربردهای دستگاه سختی گیر اسمز معکوس

استفاده از سیستم اسمز معکوس‎ در تأمین آب شیرین کاربرد وسیعی دارد و در کشورهای مختلف از آن برای تأمین آب شرب استفاده می کنند. کاربردهای این سیستم در کشورمان بسیار وسیع بوده و در صنایع غذایی، داروسازی، نوشابه سازی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین از دستگاه های RO برای تأمین آب تغذیه دیگ بخار صنعتی و نیروگاهی نیز در کشورمان استفاده می شود.