دیگ بخار خیاطی

دیگ بخار خیاطی یکی از مهم ترین دستگاه های هر تولیدی پوشاک هست که هر کسی به ان آشناییت ندارد و به علت آنکه اطلاعات فنی در این زمینه محدود است بعضا دست به خرید های ناشیانه میزنند.

بعد از یک خیاطی که کاملا درجه یک هم باشد اگر یک لباس بدون اطو باشد اصلا به چشم نخواهد آمد، بنابراین اطوکشی کار بعد از اتمام خیاطی و دوخت یکی از مهم ترین مراحل تولید پوشک هست که نباید نادیده گرفته شود.

در این میان چندین مدل دیگ بخار خیاطی وجود دارد که بسته به مدل کار مشتری که چه نوع پارچه ای را اطو میزند؟ از چه نوع دسته اطویی استفاده میکند؟ چقدر طول لوله کشی دارد؟ چه دستگاه هایی به جز دسته اطو از این دیگ بخار تغذیه میکنند؟ نیز در تعیین نوع، مدل و ظرفیت و فشار کاری دیگ بخار خیاطی تاثیر گذار است.

دیگ بخار خیاطی

دیگ بخار خیاطی

دیگ بخار خیاطی

دیگ بخار خیاطی

ظرفیت های تولیدی دیگ بخار:

دیگ بخار 60 کیلویی – 4 اسب

دیگ بخار 90 کیلویی – 6 اسب

دیگ بخار 120 کیلویی – 8 اسب

دیگ بخار 150 کیلویی – 10 اسب

دیگ بخار 225 کیلویی – 15 اسب

دیگ بخار 300 کیلویی – 20 اسب

دیگ بخار 500 کیلویی – 33 اسب

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های دفتر مرکزی فروش تماس بگیرید. 53843-021

دیگ بخار ۶۰ کیلویی

دیگ بخار ۶۰ کیلویی

دیگ بخار ایستاده آکروپارس با ظرفیت ۶۰ کیلوگرم در ۲ مدل مختلف تولید و عرضه می گردد. تمامی محصولات طی مراحل تولید بارها تست گردیده و از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح بالایی قرار دارند. دیگ بخار ۶۰ کیلویی آکروپارس مناسب برای استفاده در مراکز با میزان مصرف کم می باشد.

۱۴۰۱-۱۲-۰۶

16861 بازدید

دیگ بخار ۹۰ کیلویی

دیگ بخار ۹۰ کیلویی

دیگ بخار ایستاده آکروپارس با ظرفیت ۹۰ کیلوگرم در ۲ مدل مختلف تولید و عرضه می گردد. تمامی محصولات طی مراحل تولید بارها تست گردیده و از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح بالایی قرار دارند. دیگ بخار ۹۰ کیلویی آکروپارس مناسب برای استفاده در مراکز با میزان مصرف کم می باشد.

۱۴۰۱-۱۲-۰۵

10612 بازدید

دیگ بخار ۱۲۰ کیلویی

دیگ بخار ۱۲۰ کیلویی

دیگ بخار ایستاده آکروپارس با ظرفیت ۱۲۰ کیلوگرم در ۴ مدل مختلف تولید و عرضه می گردد. تمامی محصولات طی مراحل تولید بارها تست گردیده و از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح بالایی قرار دارند. دیگ بخار ۱۲۰ کیلویی آکروپارس مناسب برای استفاده در مراکز با میزان مصرف متوسط می باشد.

۱۴۰۱-۱۲-۰۴

13325 بازدید

دیگ بخار ۱۵۰ کیلویی

دیگ بخار ۱۵۰ کیلویی

دیگ بخار ایستاده آکروپارس با ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم در ۴ مدل مختلف تولید و عرضه می گردد. تمامی محصولات طی مراحل تولید بارها تست گردیده و از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح بالایی قرار دارند. دیگ بخار ۱۵۰ کیلویی آکروپارس مناسب برای استفاده در مراکز با میزان مصرف متوسط می باشد.

۱۴۰۱-۱۲-۰۳

109631 بازدید

دیگ بخار ۱۸۰ کیلویی

دیگ بخار ۱۸۰ کیلویی

دیگ بخار ایستاده آکروپارس با ظرفیت ۱۸۰ کیلوگرم در ۳ مدل مختلف تولید و عرضه می گردد. تمامی محصولات طی مراحل تولید بارها تست گردیده و از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح بالایی قرار دارند. دیگ بخار ۱۸۰ کیلویی آکروپارس مناسب برای استفاده در مراکز با میزان مصرف نسبتاً بالا می باشد.

۱۴۰۱-۱۲-۰۲

10892 بازدید

دیگ بخار ۲۲۵ کیلویی

دیگ بخار ۲۲۵ کیلویی

دیگ بخار ایستاده آکروپارس با ظرفیت ۲۲۵ کیلوگرم در ۳ مدل مختلف تولید و عرضه می گردد. تمامی محصولات طی مراحل تولید بارها تست گردیده و از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح بالایی قرار دارند. دیگ بخار ۲۲۵ کیلویی آکروپارس مناسب برای استفاده در مراکز با میزان مصرف بالا می باشد.

۱۴۰۱-۱۲-۰۱

10956 بازدید

دیگ بخار ۳۰۰ کیلویی ایستاده

دیگ بخار ۳۰۰ کیلویی ایستاده

دیگ بخار ایستاده آکروپارس با ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم در ۳ مدل مختلف تولید و عرضه می گردد. تمامی محصولات طی مراحل تولید بارها تست گردیده و از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح بالایی قرار دارند. دیگ بخار ۳۰۰ کیلویی آکروپارس مناسب برای استفاده در مراکز با میزان مصرف بالا می باشد.

۱۴۰۱-۱۱-۳۰

14048 بازدید

دیگ بخار ۳۷۵ کیلویی

دیگ بخار ۳۷۵ کیلویی

دیگ بخار ایستاده آکروپارس با ظرفیت ۳۷۵ کیلوگرم در یک مدل مختلف تولید و عرضه می گردد. تمامی محصولات طی مراحل تولید بارها تست گردیده و از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح بالایی قرار دارند. دیگ بخار ۳۷۵ کیلویی آکروپارس مناسب برای استفاده در مراکز با میزان مصرف بالا می باشد.

۱۴۰۱-۱۱-۲۹

9427 بازدید

دیگ بخار ۵۰۰ کیلویی ایستاده

دیگ بخار ۵۰۰ کیلویی ایستاده

دیگ بخار ایستاده آکروپارس با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم در یک مدل مختلف تولید و عرضه می گردد. تمامی محصولات طی مراحل تولید بارها تست گردیده و از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح بالایی قرار دارند. دیگ بخار ۵۰۰ کیلویی آکروپارس مناسب برای استفاده در مراکز با میزان مصرف بالا می باشد.

۱۴۰۱-۱۱-۲۸

15521 بازدید