خرید شیر یکطرفه

خرید شیر یکطرفه که برای تنظیم و کنترل جریان به کار می رود اجازه عبور سیال را فقط از یک سمت صادر می کند و از سمت دیگر جلوی عبور آن را می گیرد. به این نوع شیرآلات، شیر یکطرفه نیز گفته می شود.

عملکرد شیر یکطرفه می تواند صرفاً به کمک جریان صورت بگیرد و یا از نیروی خارجی برای برگشت دیسک استفاده شود. اپراتور نقشی در عملکرد شیر یکطرفه نداشته و به همین دلیل به آن شیر خودکار نیز اطلاق می شود.

شیر یکطرفه یکی از مهم ترین قطعات پمپ و در نتیجه تجهیزات جانبی دیگ بخار می باشد و دقیقاً بر روی پمپ و قبل از مهره ماسوره نصب می گردد. هنگامی که پمپ روشن است فشار جریان فنر یا دیسک داخل پمپ را باز می کند و سیال به داخل منبع وارد می شود ولی زمانی که پمپ خاموش باشد، جلوی برگشت سیال گرفته می شود و سیال نمی تواند به داخل پمپ برگردد.

لازم به ذکر است در صورت اتصال شیر در جای نادرست و استفاده از جنس نامرغوب، کارکرد منظم پمپ با اختلال مواجه می شود.

انواع شیر یکطرفه

شیر خودکار یا شیر یکطرفه انواع گوناگونی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. شیر یکطرفه نوسانی (Swing check valve):
  2. شیر یکطرفه نوسانی از نوع ویفر (Swing type wafer check valve)
  3. شیر یکطرفه دیسکی (Disk check valve)
  4. شیر یکطرفه با دیسک دوتکه (Split disk check valve)
  5. شیر یکطرفه بالا رفتنی(Lift check valve) 

    شیر خودکار

    جهت اطلاع از مشخصات، قیمت و خرید شیر یکطرفه تماس بگیرید. 53843-021