جوشکاری دیگ بخار

روش‎های جوشکاری دیگ بخار

جوشکاری دیگ بخار بصورت اتوماتیک و یا دستی به روش‎های SMAW و SAW انجام می‎شود و در پایان هر مرحله تست‎های غیر مخرب بر روی جوش‎ها توسط بازرسین فنی مورد تایید سازمان ملی استاندارد انجام می‎شود.

جوشکاری به روش SMAW

در میان فرآیندهای جوشکاری، روش SMAW بصورت گسترده‎تری مورد استفاده قرار می‎گیرد در این فرآیند از قوس الکتریکی بوجود آمده بین الکترود روپوش‎دار و حوضچه مذاب برای ایجاد گرمای لازم بهره گرفته می‎شود بطوریکه گرمای ایجاد شده بر اثر قوس منجر به ذوب شدن قسمتی از فلز مبنا می‎شود و محافظت بوسیله پوشش ایجاد می‎گردد.

در این روش می‎توان از جریان متناوب یا مستقیم با توجه نوع جریان منبع تغذیه و نوع الکترود انتخابی استفاده نمود ضمن آنکه منبع تغذیه با جریان ثابت توصیه می‎گردد.

جوشکاری به روش SAW

در این روش نیز از قوس الکتریکی بین الکترود فلزی (که زیر مواد پوششی قرار دارد) و حوضچه مذاب بهره گرفته می‎شود. قوس و فلز مذاب بوسیله پوششی از مواد گرانولی که بوسیله نازل جوشکاری از داخل مخزن نگهدارنده فلاکس به سطح قطعه کار هدایت می‎شود محافظت می‎شوند.