تصفیه آب

بطور کلی به تمامی فرآیندهایی که منجر به حذف آلودگی‎ها و رسوبات موجود در آب می‎گردند، تصفیه آب اطلاق می‎شود. انواع مختلفی از دستگاه‎های تصفیه آب برای حل معضلات ناشی از وجود ذرات معلق در آب وجود دارد. به منظور صرفه جویی در مصرف آب و در عین حال تامین آب آشامیدنی پاک، نصب یک سیستم تصفیه آب کار آمد در تمامی مکان‎ها امری ضروری است.