تجهیزات دیگ آب گرم

تجهیزات دیگ آب گرم (مکانیکی)

تجهیزات دیگ آب گرم دارای تجهیزات زیر می‎باشد:

 1. شیر تک ضرب تخلیه جهت خروج رسوبات
 2. ترموستات قطع و وصل مشعل
 3. شیر فلکه ورودی و خروجی
 4. ترمومتر و ترموستات دود
 5. دریچه بازدید شعله
 6. تابلو برق کامل
 7. شیر هوا گیری
 8. شیر اطمینان
 9. مانومتر

شرایط استفاده از دیگ آب گرم

 1. ظرفیت گرمایش مورد نظر بیشتر از 300 یا 400 هزار کیلوکالری در ساعت باشد.
 2. با توجه به ابعاد دیگ آبگرم که یکپارچه هستند امکان ورود به محل و نصب آن وجود داشته باشد.
 3. امکان استفاده از سختی گیر یا رسوب زدا در موتورخانه فراهم باشد.

دستورالعمل، نگهداری دیگ آبگرم

برنامه روزانه نگهداری دیگ آب‎گرم (عملیاتی که باید در هر شیفت انجام گیرد)

 1. تنظیمات سوئیچ‎های دمای آب رفت و برگشت به دیگ و دمای دودکش را مطابق ترمومترهای هر قسمت کنترل نمایید.
 2. شیر تخلیه دیگ را باز کنید و اجازه دهید تخلیه برای مدت چند ثانیه انجام شود. این عمل جهت کاستن املاح موجود در آب می‎باشد.
 3. شیشه بازدید شعله در عقب دیگ را باید در صورت کثیف بودن تمیز نمود.
 4. شعله زیاد (HIGH) و شعله کم(LOW) را بازدید کنید.
 5. اجزای مشعل را تمیز نگهدارید و روغن‎های نشتی را روزانه تمیز و محل نشت را آب‎بندی نمایید.
 6. عملکرد کنترل کننده سطح آب منبع انبساط را کنترل نمایید.