بک واش سختی گیر

دستگاه سختی‎گیر رزینی برای از بین بردن رسوبات آب مورد استفاده قرار می‎گیرد. ظرفیت رزین نامحدود نیست و پس از مدتی اشباع می گردد؛ به همین دلیل بک واش سختی گیر در بازه‎های زمانی مشخص برای استفاده مجدد از دستگاه بسیار ضروری است.