انواع لول سوئیچ

انواع لول سوئیچ یا لول کنترل یا  انواع کنترل کننده سطح و یا سطح‎ سنج عناوینی است که برای کنترل کننده‎های سطح  به کار برده می‎شود. لول کنترل برای تنظیم آب داخل دیگ بخار مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه دارای دو عدد سوئیچ مغناطیسی یا جیوه ای می باشد؛ یک سوئیچ سطح پائین آب را کنترل کرده و به الکتروپمپ فرمان روشن شدن می دهد و دیگری سطح بالای آب را کنترل کرده و به پمپ فرمان خاموش شدن می دهد.

این قطعه در سیستم در این جهت نصب می گردد که چنانچه سطح آب داخل دستگاه در اثر استفاده از بخار پایین بیاید، به کمک شناوری که درون خود دارد باعث شروع به کار پمپ تغذیه شود و کمبود آب را جبران کند.

لول کنترل همچنین برای تنظیم سطح مایعات در دی اریتورها، تانک های ذخیره سوخت، مخازن انبساط باز، مخازن تحت فشار و مخازن کندانس مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد کنترل کننده‎های سطح می‎تواند بر اساس تکنولوژی بکار رفته در آنها متفاوت باشد.

اجزای لول سوئیچ

لول کنترل از اجزای زیر تشکیل شده است:

  1. سوراخ های بالا و پائین
  2. سوئیچ های کنترل
  3. سیستم مدار برق
  4. پوسته