انواع شیر اطمینان

انواع شیر اطمینان برای جلوگیری از افزایش فشار بیش از حد معمول مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می‎گیرد. انواع متفاوتی از شیرهای اطمینان در صنعت وجود دارد. شیرهای اطمینان بر اساس جنس، دمای کاری، فشار طراحی و نوع فلنچ طبقه‎بندی می‎گردند.

انواع شیر اطمینان

شیر اطمینان وزنه‎ای

این نوع شیرها، شیرهایی هستند که با نیروی وزنه‎‎های روی دریچه، فشار درون مخزن را در حد ایمن مهار می‎کنند. این نوع شیر اطمینان قدیمی‎ترین نوع شیر اطمینان است و از  آن بر روی بویلر بخار کشتی بخار و لوکوموتیوهای بخار استفاده می‎شده است.

شیر اطمینان حرارتی

این نوع از شیر اطمینان بر اساس حرارت و فشار عمل کرده و در روی آب‎گرمکن‎ها کاربرد فراوانی دارد. عموماً این شیرها روی 90-93 درجه سانتیگراد شروع به باز شدن کرده و در 96-99 درجه سانتیگراد به حداکثر خود می‎رسد.

شیر اطمینان پایلوت‎دار

شیرهای اطمینان پایلوت‎دار شامل شیر اصلی و یک شیر فرمان کوچک (Pilot-Valve) هستند. پایلوت از نوع فنر فشرده بوده و به وسیله فشار ورودی سیال باز و بسته می‎شود. شیر اصلی نیز به صورت پیستونی عمل می‎کند.

شیر اصلی شامل دو بخش ثابت و متحرک است. دیسک شیر اصلی در قسمت تحتانی دارای سطح مقطع کوچکتری نسبت به قسمت فوقانی آن است. سیال پس از ورود به شیر اصلی به زیر دیسک فشار می‎آورد. مسیر کنار گذر نیز سیال را از طریق پایلوت به قسمت فوقانی دیسک هدایت می‎کند.

از آنجاییکه سطح مقطع قسمت فوقانی از قسمت تحتانی بزرگتر است فشار برابر دو طرف سبب بسته ماندن شیر می‎شود. با بالا رفتن فشار از نقطه‎ای که شیر پایلوت تنظیم شده‎است، شیر پایلوت مسیر گذر سیال به قسمت فوقانی شیر اصلی را مسدود می‎کند. بدین ترتیب دیسک بالا رفته و سیال را تخلیه می‎کند. با پایین آمدن فشار سیال پایلوت مسیر کنارگذر را مجدداً می‎گشاید و شیر اصلی بسته می‎شود.