انواع تله بخار

راهنمای انتخاب انواع استیم تراپ

انواع تله بخار‎ از لحاظ ساختمان و عملکرد با هم تفاوت دارند. شناخت انواع تله بخار برای انتخاب صحیح و بکارگیری مناسب آنها امری ضروری می‎باشد.

از دست دادن گرمای نهان و تبدیل بخار به چگالیده در تجهیزات مصرف کننده، همواره به طور کامل صورت نمی‎گیرد و ممکن است بخشی از بخار بدون انتقال حرارت و تغییر حالت از مبدل فرار کند.

نصب استیم تراپ در خروجی تجهیزات و مبدل‎ها مانع از ورود بخار به خط برگشت می‎شود. تله بخارها در انواع مختلف و با ساختار و عملکردهای متفاوت ضمن جلوگیری از اتلاف بخار و انرژی، وظیفه مهم خروج سریع چگالیده و گازهای غیر قابل تقطیر و هوا را نیز به عهده دارند.

انتخاب صحیح و بکارگیری مناسب انواع تله بخار، مستلزم شناخت انواع مختلف آن‎هاست. به طور کلی می‎توان تله ‎بخارها را در سه گروه عمده مکانیکی، حرارتی و ترمودینامیک طبقه‎بندی نمود:

  1. اختلاف چگالی بخار و آب عامل تعیین‎کننده در عملکرد تله بخارهای مکانیکی است.
  2. تله بخارهای حرارتی براساس اختلاف دمای بخار و چگالیده عمل می‎کنند.
  3. سرعت بالای بخار و چگالی بیشتر آب مبنای کار تله بخارهای ترمودینامیک است
چیلر های جذبی و انواع آن

چیلر های جذبی و انواع آن

در سیستم های جذبی از کمپرسور گرمایی شامل : ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتی برای جوشش مبرد در محوطه ای از محلول لیتیم بروماید و فشرده سازی بخار مبرد در فشار بالا استفاده میشود.افزایش فشار مبرد، دمای تراکم را نیز افزایش میدهد و این یعنی بخار مبرد در دما و فشار بالاتر به مایع تبدیل میشود

۱۳۹۷-۰۲-۲۱

6074 بازدید

کاربرد بخار برای استریل کردن

کاربرد بخار برای استریل کردن

در مراکز پزشکی و درمانی تجهیزات فراوانی جهت استریل کردن وجود دارد که از آن جمله میتوان به استریلیزاسیون با بخار، با هوای خشک، اتیلن اکساید وروش پلاسما اشاره نمود. از آنجاییکه دمای بخار با کنترل فشار آن قابل کنترل است و بخار به نوبه خود تمیز بوده و همچنین به ابزارآلات آسیب چندانی نمیزند. اتوکلاو بخار به عنوان پر مصرف ترین دستگاه استریلیزاسیون در آزمایشگاه های میکروبیولوژی، مراکز درمانی و بهداشتی و… استفاده میشود.

۱۳۹۷-۰۲-۲۰

7228 بازدید

انواع تله بخار

انواع تله بخار

تله بخارها در انواع مختلف و با ساختار و عملکردهای متفاوت ضمن جلوگیری از اتلاف بخار و انرژی، وظیفه مهم خروج سریع چگالیده و گازهای غیر قابل تقطیر و هوا را نیز به عهده دارند. انتخاب صحیح و بکارگیری مناسب تله بخارها، مستلزم شناخت انواع مختلف آن‎هاست. به طور کلی می‎توان تله ‎بخارها را در سه گروه عمده مکانیکی، حرارتی و ترمودینامیک طبقه‎بندی نمود.

۱۳۹۶-۰۹-۱۵

11761 بازدید