انفجار دیگ خشکشویی

انفجار دیگ خشکشویی به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی در زمان تولید و بهره برداری از دیگ بخار از جمله خطرات در این واحدها می باشد. انفجار دیگ بخار خسارت‎های مالی و جانی جبران‎ناپذیری در پی خواهد داشت.