انفجار دیگ بخار

انفجار دیگ بخار صدمات مالی و جانی جبران‎ناپذیری برای مراکزی که از این دستگاه استفاده می‎کنند و همچنین کارکنان آنها در پی خواهد داشت. در نتیجه انجام یک سری آزمایشات فنی برای اطمینان از صحت عملکرد دستگاه در زمان تولید و بهره‎برداری ضرورت دارد. رعایت نکات ایمنی توسط سازندگان دیگ بخار در جلوگیری از انفجار دیگ بخار از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.