انتقال بخار

بخار انرژی بسیار مفید با قابلیت حمل آسان می‎باشد، این انرژی در بسیاری از صنایع برای اهداف گوناگون به کار برده می‎شود. انتقال بخار بوسیله خطوط اصلی انتقال به محلی که مورد نیاز است صورت می‎گیرد.