امنیت خشکشویی

امنیت خشکشویی : شغل خشکشویی علی رغم دارا بودن ظاهر لوکس و مکانیزه، افراد شاغل در آن را در معرض انواع مخاطرات شیمیایی، ارگونومیگی و ایمنی قرار می دهد. امنیت خشکشویی‎ها به میزان زیادی به کیفیت و ایمنی تجهیزاتی مانند دیگ بخار وابسته است.

دیگ بخار یک محفظه تحت فشار است و وجود هرگونه نقصان در قطعات بخصوص قطعات ایمنی ممکن است صدمات جبران ناپذیری پدید آورد.

نکاتی برای امنیت خشکشویی و لباسشویی‎ ها

افرادی که در خشکشویی کار می کنند ملزم به رعایت موارد زیر می‎باشند:

  1. تغییر متناوب وضعیت‎های بدنی را در حین انجام کار در نظر داشته باشند.
  2. ایستگاه کار خشکشویی طوری طراحی شود که فرد در وضعیت متعادل و طبیعی به انجام کار بپردازد.
  3. همچنين چرخه‎های استراحت نيز در برنامه کاری کارکنان خشکشويی پيش‎بينی شود. شاغلين در اين حرفه بايد به ازای هر يک ساعت کار ايستاده حدود 10دقيقه بنشينند و هر سه تا چهار ساعت يکبار، حدود 10دقيقه را به انجام نرمش سبک گردن، کمر، شانه، دست و پا اختصاص دهند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.