امنیت خشکشویی

شغل خشکشویی علی رغم دارا بودن ظاهر لوکس و مکانیزه، افراد شاغل در آن را در معرض انواع مخاطرات شیمیایی، ارگونومیگی و ایمنی قرار می دهد. امنیت خشکشویی‎ها به میزان زیادی به کیفیت و ایمنی تجهیزاتی مانند دیگ بخار وابسته است. دیگ بخار یک محفظه تحت فشار است و وجود هرگونه نقصان در قطعات بخصوص قطعات ایمنی ممکن است صدمات جبران ناپذیری پدید آورد.