افزایش کیفیت بخار

از عوامل پایین آورنده کیفیت بخار می‎توان به وجود آب و هوا در بخار اشاره نمود در نتیجه افزایش کیفیت بخار تولیدی دیگ بخار مستلزم از بین بردن آب و هوا از بخار و همچنین تصفیه آب منبع تغذیه می باشد. لازم به ذکر است مطلوب نبودن کیفیت بخار باعث ایجاد مشکلاتی از جمله کاهش راندمان انتقال حرارت خواهد شد.