افزایش راندمان دیگ بخار

راندمان دیگ بخار نسبتی است بین انرژی دریافت شده از سوخت و انرژی موجود در بخار به انرژی تلف شده از آن. راه‎های مختلفی برای افزایش راندمان دیگ بخار وجود دارد ولی بطور کلی برای افزایش راندمان باید از اتلاف انرژی جلوگیری نماییم.

راه های افزایش راندمان دیگ بخار

به طور کلی برای افزایش راندمان دیگ‎خانه لازم است در ابتدا راندمان دیگ بخار را افزایش داده و سپس در سیستم توزیع بخار و بازگشت کندانس از اتلاف انرژی شامل موارد زیر جلوگیری کنیم.

  1. بکارگیری تجهیزات بازیابی انرژی
  2. جلوگیری از چرخه کوتاه
  3. جلوگیری از نشت بخار
  4. عایق کاری مناسب
  5. سطوح حرارتی
  6. سرویس مشعل