اطو مانکن

اطو مانکن به عنوان یک اطوی تکمیلی مورد استفاده قرار می‎گیرد. استفاده از این دستگاه عمل اطو کشی را بسیار آسان نموده است. دستگاه در دو مدل اطوی کت و مانتو و اطوی شلوار توسط گروه صنعتی آکروپارس عرضه می‎گردد.