اسمز معکوس

اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکی است که از محلول ناخالص، حلال تقریباً خالص تولید می‎کند. در فرآیند اسمزی، آب در غشای نیمه تراوا از سمت خالص به سمت ناخالص حرکت می‎کند در حالی که در اسمز معکوس از فشار برای معکوس کردن جریان اسمزی استفاد می‎شود. از این طریقه در دستگاه‎های سختی گیر برای تصفیه آب استفاده می‎شود.

از سختی گیر اسمز معکوس برای از بین بردن سختی آب استفاده می گردد. در تصفیه آب به روش اسمز معکوس، آب به داخل محفظه ای هدایت می شود که شامل غشاء نیمه تراوا می باشد؛ بدین صورت که تنها مولکول های آب خالص قادر به عبور از این غشاء بوده و نمک های محلول آب که در جریان آب تغلیظ شده اند، در این روش از آب جدا شده و آب تولید شده از هر ناخالصی و نمک های محلول در خود، تمیز می شود.

اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکی است که می تواند از محلولی ناخالص، حلال تقریباً خالص تهیه کند.

طریقه عملکرد ریورس اسمز (Reverse osmosis)

در فرآیند اسمزی، آب در غشای نیمه تراوا از سمت خالص به سمت ناخالص حرکت می کند در حالی که در اسمز معکوس از فشار برای معکوس کردن جریان اسمزی درون غشاء نیمه تراوا استفاده می شود.

آبی که تحت فشار به ممبران می رسد کلیه نمک های محلول و نامحلول خود را از دست می دهد و به صورت آب تقریباً خالص از غشاء خارج می شود. بنابر کیفیت آب ورودی بخشی از آن نیز به صورت پسماند از سیستم خارج می گردد.

وظیفه اصلی در شیرین کردن آب در دستگاه های RO به عهده ممبران (غشاء نیمه تراوا) است. این بدین معناست که ممبران برای برخی ذرات تراوا بوده و برای برخی دیگر تراوا نیستند. غشاءهای بکار رفته در سیستم ریورس اسمز برای آب تراوا بوده و برای املاح غیر تراوا هستند. به عبارتی این سیستم فقط به آب اجازه ی عبور می دهد.