اسمز معکوس

اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکی است که از محلول ناخالص، حلال تقریباً خالص تولید می‎کند. در فرآیند اسمزی، آب در غشای نیمه تراوا از سمت خالص به سمت ناخالص حرکت می‎کند در حالی که در اسمز معکوس از فشار برای معکوس کردن جریان اسمزی استفاد می‎شود. از این طریقه در دستگاه‎های سختی گیر برای تصفیه آب استفاده می‎شود.