احیاء دستگاه سختی گیر

ظرفیت رزین نامحدود نمی‎باشد و پس از مدتی اشباع می‎گردد. احیاء دستگاه سختی گیررزینی با استفاده از نمک به منظور استفاده مجدد از دستگاه ضرورت دارد. احیاء بسته به نوع دستگاه دارای روش‎های مختلفی می‎باشد که در مقاله روش احیاء دستگاه سختی‎گیر به شرح آنها می‎پردازیم.