اجزای دیگ آب گرم

دیگ آب گرم یک مخزن تحت فشار است که برای گرم کردن مایعات مانند آب در سیستم حرارت مرکزی مورد استفاده قرار می‎گیرد. اجزای دیگ آب گرم شامل ترموستات، شیر فلکه ورودی، شیر فلکه خروجی، ترموتر، دریچه بازدید شعله و… می‎باشد که تأثیر مستقیم بر عملکرد سیستم دارند.