آموزش دیگ بخار

برای نگهداری اصولی از دیگ بخار ملزم به رعایت مواردی هستیم. آموزش دیگ بخار شامل آموزش درمورد قطعات و لوازم جانبی دیگ بخار و نحوه عملکرد هرکدام از آنها می‎باشد. اطمینان از ایمنی دیگ بخار حین بهره‎برداری در درجه اهمیت بسیار بالایی قرار دارد؛ به همین جهت اپراتور دستگاه باید آموزش‎های لازم را دیده باشد به طوری که تمامی قطعات مخصوصاً قطعات کنترلی را شناخته و بتواند عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. اگر شخص اپراتور فاقد اطلاعات کافی باشد و نتواند در زمان درست وجود اشکال در هر کدام از قطعات را تشخیص دهد ممکن است خسارات و صدمات جبران ناپذیری به بار آید.