آزمایش دیگ بخار

به منظور حفظ ایمنی و افزایش بهره‎وری از سیستم دیگ بخار، انجام آزمایش دیگ بخار در هر مرحله از تولید و بهره‎برداری ضرورت دارد. آزمایش دیگ بخار به روش‎های مختلفی انجام می‏‎شود. برخی از این آزمایشات به روش‎های تجربی انجام می‎شوند و برخی دیگر با استفاده از ابزارهای خاص. به طور کلی به سه روش تست هیدرولیک، تست هیدروستاتیک و تست ضخامت سنجی می‎توان دیگ‎های بخار را تست کرد. دیگ بخار باید مانند زمان تولید و آزمایش سالم باشد و هیچگونه نقص و اشکالی در عملکرد هیچکدام از قطعات وجود نداشته باشد. در صورتیکه نتیجه آزمایشات اولیه در زمان تولید مطلوب باشد، کارشناس مربوطه اجازه بهره‎برداری از سیستم را صادر می‎کند.

روش‎های تست دیگ بخار

به طور کلی به سه طریق می توان تست دیگ بخار را انجام داد:

  1. تست هیدرولیک
  2. تست هیدرواستاتیک
  3. تست ضخامت سنجی

هرگاه سه مرحله فوق اعمال گرديد و نتيجه مطلوب به دست آمد ديگ‎های بخار از نظر بهره‎برداری مشکلی نخواهند داشت.