آزمایش تله بخار

استیم تراپ و یا تله بخار یکی از مهمترین قطعات و لوازم یدکی دیگ بخار می‎باشد که وظیفه حفظ انرژی سیستم و جلوگیری از اتلاف آن را بر عهده دارد. آزمایش تله بخار به منظور اطمینان از عملکرد درست این قطعه صورت می‎گیرد. وجود هرگونه نقصان و مشکل در عملکرد این قطعه، نه تنها موجب کاهش بازدهی سیستم می‎گردد بلکه احتمال ایجاد ضربات قوچ را نیز بدنبال دارد. در نتیجه تشخیص به موقع نقص بسیار ضروری می‎باشد. آزمایش تله بخار به روش‎های متفاوتی انجام می‎شود که مبتنی بر تجربه‎های شخصی، شیوه‎های تحلیلی رایانه‎ای و یا ترکیبی از هر دو روش می‎باشد.