آزمایش تله بخار

استیم تراپ و یا تله بخار یکی از مهمترین قطعات و لوازم یدکی دیگ بخار می‎باشد که وظیفه حفظ انرژی سیستم و جلوگیری از اتلاف آن را بر عهده دارد.آزمایش تله بخار به منظور اطمینان از عملکرد درست این قطعه صورت می‎گیرد. وجود هرگونه نقصان و مشکل در عملکرد این قطعه، نه تنها موجب کاهش بازدهی سیستم می‎گردد بلکه احتمال ایجاد ضربات قوچ را نیز بدنبال دارد.

در نتیجه تشخیص به موقع نقص بسیار ضروری می‎باشد. آزمایش تله بخار به روش‎های متفاوتی انجام می‎شود که مبتنی بر تجربه‎های شخصی، شیوه‎های تحلیلی رایانه‎ای و یا ترکیبی از هر دو روش می‎باشد.

حالت‎های بروز عیب

انباشتگی هوا، رسوب‎گذاری، ذرات معلق و رسوبات، گیر کردن اجزای متحرک، خوردگی سوپاپ و نشیمنگاه، فرسودگی و پایان عمر طبیعی از مهمترین عوامل از کارافتادگی تله‎بخارهاست.

چنانچه این عوامل را داخلی و مربوط به خود تله بدانیم، می‎توانیم حساب جداگانه‎ای برای عوامل خارجی نیز باز کنیم، این عوامل مربوط به کل سیستم و عیوب احتمالی اجزای آن است که تأثیرات آن در عملکرد تله بخار نمایان می‎شود.

کاهش یا افزایش غیر مجاز فشار، وجود هوا یا خلأ در بخش‎های مختلف، گرفتگی‎ها و آسیب‎دیدگی خطوط، تنظیم نادرست، عدم کارکرد صحیح کنترل‎کننده‎ها و نشانگرها و نواقص بسیار دیگری از این قبیل می‎توانند موجب از کار افتادگی تله شوند.