آب ورودی دیگ بخار

آب طبیعی یا خام برای تغذیه دیگ بخار مناسب نیست و نمی‎توان از آن به عنوان آب ورودی دیگ بخار استفاده کرد؛ مگر اینکه بطور صحیح تصفیه شده و سختی آن گرفته شود. همچنین لازم است با افزودن مواد شیمیایی مناسب اکسیژن محلول در آب گرفته شده باشد تا باعث خوردگی و اکسیدشدگی لوله‎های دستگاه نشود. تشکیل رسوبات در لوله ها باعث کاهش میزان انتقال حرارت شده و بدین ترتیب حرارت فلز بالا رفته و نقاط داغ روی لوله بوجود می‎آید. مشخصات استاندارد آب ورودی دیگ بخار تا فشار 30 بار، جهت کنترل عملکرد دستگاه‎های تصفیه و سایر اقدامات لازم باید دارای ph بین 9 تا 11 باشد.