آبگیر صنعتی 20 کیلویی

آبگیر صنعتی 20 کیلویی جهت آبگیری البسه کاربرد دارد. ظرفیت 20 کیلویی آبگیر صنعتی معمولاً در خشکشویی‎ها و مراکز نسبتاً کوچک مورد استفاده قرار می‎گیرد. استفاده از این دستگاه به میزان زیادی موجب صرفه جویی در زمان و انرژی می گردد. مدت زمان آبگیری در دستگاه آبگیر آکروپارس حداکثر 3 دقیقه با کمترین میزان مصرف انرژی است و در این مدت 85 درصد آب البسه گرفته می شود. آبگیر صنعتی 20 کیلویی کوچکترین ظرفیت آبگیر صنعتی آکروپارس می‎باشد. اصطکاک دستگاه بسیار پایین و فاقد هرگونه لرزش است.