تست ورق آهن ۱۲ میل ۹۸

گزارش آزمایش ورق فولادی 12 میلیمتر

نتیجه آزمایش رازی ۱۲ میل آهن به کار رفته در دیگ بخار