تراپ

تراپ یا تله بخار وسیله ای است که برای تخلیه میعانات گازی و گازهای غیر قابل انباشت در دیگ بخار مورد استفاده قرار می گیرد.

تراپ ها به سه دسته مکانیکی، ترموستاتیکی و ترمودینامیکی تقسیم می شوند که باید از هرکدام در مکان مناسب با توجه به نوع و محل نصب تراپ استفاده نمود.