کارواش بخار

کارواش بخار دستگاهی است که جهت شستشوی اتومبیل با بخار استفاده می شود. استفاده از بخار برای شستشوی اتومبیل دارای مزیت های بسیاری می باشد و مشکلات کارواش های قدیمی را حل نموده است. از جمله مزایای کارواش بخار شستشوی قسمت های حساس اتومبیل و همچنین قسمت های غیر قابل دسترس مثل درز ها اشاره نمود. فشار بخار متناسب دستگاه کارواش بخار هیچگونه آسیبی به قسمت های مختلف اتومبیل وارد نمی کند. کارواش بخار آکروپارس در ظرفیت های 150 تا 2000 کیلویی تولید و ارائه می گردد.